SHA

Her finner du RIFs veiledning for SHA i planlegging og prosjektering for samferdselsprosjekter.

De fem vedleggene er nedlastbare hver for seg og ble lansert i mars 2017. 

  1. Veiledning SHA (PDF)
  2. Vedlegg 1 ; Sjekkliste for fareidentifikasjon i tidligfase (Word)
  3. Vedlegg 2; Sjekkliste for fareidentifikasjon i detaljfase (Word)
  4. Vedlegg 3; Mal for Risikoregister (Word)
  5. Vedlegg 4; Eksempel på prosedyre for ivaretakelse av SHA i oppdrag (PDF)

I RIFs nettbutikk kan man også bestille en trykt versjon til kroner 500 + moms. Trykk her for å gå direkte til bestilling.