Prosjektledelse i bygge- og anleggsprosjekter

Veilederen som er gratis, ble revidert i januar 2018 og kan lastes ned ved å trykke her

bigstock--190114804 small.jpg

RIFs ekspertgruppe Prosjektadministrasjon har utviklet veiledere for både prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse. Denne veilederen gjelder prosjektledelse og er primært ment for landbaserte bygge- og anleggsprosjekter. Veilederen gjelder normale engasjementskontrakter mellom prosjektlederfirma og oppdragsgiver, men ikke ved innleie av personell til oppdragsgivers organisasjon.
Denne veilederen gir en oversikt over prosjektlederens viktigste arbeidsoppgaver i bygge- og anleggsprosjekter, men er ikke en fullstendig beskrivelse av ytelser knyttet til en prosjektleders arbeid. Prosjektlederens arbeidsoppgaver må i hvert enkelt tilfelle tilpasses oppdragsgiverens behov og organisasjon. Veilederen gir også retningslinjer for utarbeidelse av forespørsler, tilbud, evaluering og avtaleforhold knyttet til en oppdragsgivers engasjement av prosjektleder.