Kursstipend

URIF Oslo lyser med dette ut kursstipend for ansatte under 40 år fra medlemsbedrifter i RIF Oslo og Akershus. Søknadsfristen vil være i løpet av høsten 2017.

Lønnsseminar.jpg

Stipendet skal benyttes til deltakelse på kurs eller konferanse med relevant faglig innhold for rådgiverbransjen, og stipendets ramme er på 20 000 kroner. Beløpet utbetales etter regning og skal dekke hele, eventuelt deler av deltakerpris, reise og opphold.

Det er kun ansatte under 40 år som jobber i RIF-firma med hovedadresse i Oslo eller Akershus som kan søke stipendet.
Søknaden skal inneholde CV samt dokumentasjon på kursets eller konferansens faglige innhold. I tillegg skal det gis en kort begrunnelse. Søknaden skal være utformet av den ansatte og innsendt fra firmaet.  

Søknadsskjemaet må du skrive ut før du fyller det ut. Så må både du og din leder underskrive, og så scanner du det og sender det på e-post sammen med CV og annen dokumentasjon til Kevin Poon på epost Kevin.Poon@ramboll.no

Du finner søknadsskjemaet her.

Hvis du vil vite mer om stipendet og bakgrunnen for det, finner du det på sidene for RIF Oslo og Akershus.