URIF

URIF er et utvalg av unge representanter fra medlemsbedriftene i RIF. URIF-styret består av medarbeidere under 35 år.

Gjennom informasjonsarbeid, kurs, erfaringsutveksling og synlighet skal URIF sette fokus på dagsaktuelle problemstillinger som unge er opptatt av, og bidra til at RIF når sine overordnede mål. URIF ble startet opp i 2006 etter initiativ fra RIF.

URIF har som mål å:
• Fronte de unge i bransjen
• Påvirke RIF gjennom hovedstyret og høstmøtet
• Synliggjøre RIF som bransjeorganisasjon internt og eksternt
• Bidra til erfaringsutveksling mellom medlemsbedriftene

Internasjonalt

FIDIC er den internasjonale organisasjonen for rådgivende ingeniører. FIDIC har et lederutviklingsprogram for unge, ”Young Professionals Management Training Programme".