Samferdselsforum

samferdsel nett.JPG

RIFs samferdselsforum jobber med policy fra et rådgiverperspektiv på temaer som:

Kontrakter
Tilbudsfase/konkurranseform
Enhetlig utforming av utlysning av oppdrag
Kvalifiseringsordninger
Samhandling med store aktører som Statens vegvesen, Jernbaneverket, Ruter etc.
Fagsaker og uttalelser vedrørende Nasjonal transportplan
Samfunnsdebatten generelt, f eks bidrag til State of the Nation
Rekruttering og synliggjøring av bransjen
Globalisering og konkurranse fra utlandet/endringer i markedet
Ansvarsforhold for den prosjekterende ved endringer som oppstår i byggefasen
Endrede konkurranseformer

Sammensetning av RIFs samferdselsforum

RIFs samferdelsforum samarbeider tett med RIFs HMS/SHA-gruppe som arbeider for å forebygge skader og dødsfall i næringen. For mer informasjon, trykk her.