Godkjenningsrådet

check box nett.jpg

Godkjenningsrådets oppgave er å behandle søknader fra medlemsbedrifter og rådgivere for å få RIF-godkjennelse. 

Godkjenningsrådets medlemmer velges av RIFs Hovedstyre.

Medlemmene møtes 6-8 ganger i året.

Godkjenningsrådets sammensetning

Navn

Firma

Epost

Telefon

Nils Petter Botten (leder)

Norconsult AS, Trondheim

nils.petter.botten@norconsult.com

415 02 800

Ann Kjersti Johnsen

Asplan Viak AS, Tromsø

ann-kjersti.johnsen@asplanviak.no

959 91 419

Rune Kjærland

Multiconsult  AS, Bergen

rune.kjaerland@multiconsult.no

930 64 051

Lars Jarle Nore

Rambøll, Bergen

lars.jarle.nore@ramboll.no

932 32 241

Frode Wiggen

COWI AS

frwi@cowi.no

906 31 056

Johnny N. Holst

Erichsen & Horgen A/S

jnh@erichsen-horgen.no

930 45 037

Bjørn Tønder Smith

Norconsult AS

bts@norconsult.no

675 71 000

Stig Torsnes

Sweco Norge AS, Bergen

stig.torsnes@sweco.no

934 48 631