Historikk

kong-olav.jpg

Aktiv siden 1800-tallet

Rådgivende ingeniører, tidligere kalt tekniske konsulenter, har vært aktive i Trøndelag siden slutten av 1800-tallet. Den gryende kraftutbygging krevde teknisk kompetanse. Den fantes ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt (TTL) og senere, fra 1910, ved Norges Tekniske Høiskole (NTH) (Jens E. Gunstensen, Carl Schulz). Lærerkreftene ved disse skolene drev neppe noen organisert konsulentvirksomhet. De er allikevel nevnt som viktige ressurspersoner, for eksempel i forbindelse med TEV’s første anlegg i Leirfossene og utbyggingen av sporveien i gamle Trondhjem.De første tekniske konsulenter ble etablert i Oslo-området fra ca. 1900 og utover. I 1910-12 ble de første virksomheter i Trondheim startet. Disse var vel etablerte da første verdenskrig brøt ut i 1914. (Kuløy & Gravrok, Grøndahl & Kjørholt

Tekniske Konsulenters Forening 1919

En gruppe ingeniører i Christiania tok initiativet til å danne en landsomfattende Tekniske Konsulenters Forening, TKF. (Eger, Kinck, Nissen, von Krogh, Kuløy med flere). Foreningen var planlagt stiftet i Trondheim i mai 1919, men først 9. oktober 1919 ble stiftelsesmøtet holdt i Christiania. Den første innvotering av 20 medlemmer kunne finne sted. Bare firmaeiere kunne bli medlemmer. Det var ingen selvstendig gruppe i Trondheim. Høykonjunkturen under og de første årene etter verdenskrigen, 1914-18, ble avløst av magre år som kulminerte med det verdensomspennende økonomiske krakk i 1929. Det ble i en årrekke magre tider i Norge. Likevel var det noen modige menn som etablerte konsulentvirksomhet både i elektro, bygg og VVS-bransjen i årene mellom 1920 og 1930 (T.C. Wangsom, Edvard Harboe og Gunnar Paulsen). De slet hardt på grunn av gjeldsskrekk og investeringsvegring som medførte liten byggevirksomhet. Samtlige måtte spe på med ekstrainntekter fra undervisningsjobber og andre aktiviteter. I siste halvdel av 30-årene begynte de økonomiske forholdene å bedre seg. Byggevirksomheten og andre aktiviteter var etter hvert kommet i god gjenge, da andre verdenskrig brøt ut i september 1939. Norge ble angrepet av tyske styrker 9. april 1940, og krigen medførte total ødeleggelse av mange norske byer og hele Finnmark fylke.

Gjenoppbygging og reparasjon 1945

Da tyskerne endelig kapitulerte i mai 1945 etterlot de seg enorme behov for gjenoppbygging og reparasjon av skader. Nesten alle sivile prosjekter hadde ligget i dvale under krigen, og oppgavene hadde samlet seg opp. Dette førte til et stort marked for teknisk planlegging. Det var altfor få etablerte tekniske konsulenter i tillegg til de allerede etablerte. Behovet for en lokal gruppe av TKF ble påtrengende.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) 1957

I 1957 ble foreningen endret til Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF. Omtrent samtidig ble også reglene for medlemskap endret, slik at ansvarlige medarbeidere i firmaene også kunne bli medlemmer.  Antall medlemmer og firmaer økte raskt i 1960-70-årene. Gruppen ble styrt etter strenge etiske regler. Målsettingen var høy teknisk kvalitet og uavhengig rådgivning. Annonsering var lenge ikke tillatt, annet enn som visittkort-annonser. Personlige medlemskap falt bort 1987.

I 1987 ble RIF omorganisert. Foreningen og servicekontoret ble i 1987 slått sammen til en felles organisasjon, samtidig som at muligheten til personlig medlemskap opphørte. 20. september 2001 endret organisasjonen navn til RIF.

RIF delt opp i to foreninger 2005

På tampen av 2002 flyttet adminstrasjonen til nye lokaler i Essendrops gate 3 på Majorstuen i Oslo. I perioden 1987-2004 var RIF organisert som et ansvarlig selskap. Fra 2005 er RIF formelt delt opp i to foreninger; RIF og RIF Service.

Teksten er basert informasjon fra av Siv.ing. Leif Ødegaard av Franz Gustav Mørch)