Rådgivende Ingeniørers Forening

DSC_8671 cropped.jpg

Kompetanse skaper kvalitet!

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er en frittstående bransjeforening for kunnskapsbedrifter med virksomhet innenfor rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggsnæringen. Medlemsbedriftene har sin kjernekompetanse innen ingeniørteknologi, arkitektur, prosjekt- og bedriftsledelse og IKT.

Formålet til RIF er å sikre best mulige vilkår for RIF-medlemmene gjennom rammepåvirkning, synliggjøring av bransjens kjernekompetanse og verdiskapning.

For å styrke medlemsbedriftenes konkurransekraft og kompetanse, arbeider RIF med rammepåvirkning og bistår medlemsfirmaene med direkte tjenester som juridisk bistand, forsikringer, personalforvaltning, bransjeprognoser, lønnsstatistikk og faglig utvikling. Alle RIF-firmaer er underlagt krav knyttet til faglig kompetanse og forretningskikk. RIF-bedriftene sysselsetter til sammen 10.600 personer og omsatte for 13,5 milliarder i Norge i 2015.

RIF-administrasjonen er lokalisert i Oslo, mens det rundt om i landet er 10 lokalforeninger.

En internasjonal forening

RIF er den norske medlemsorganisasjonen i FIDIC og EFCA, den internasjonale og europeiske foreningen for rådgivende ingeniørfirmaer. RIF er også tilknyttet nordiske møteplasser for rådgiverorganisasjoner.

Holdning til kvalitet

RIF stiller kompetanse- og forretningsmessige krav til medlemsfirmaene. RIF-firmaer er underlagt en godkjenning basert på krav knyttet til firmakompetanse, forretningsmessig drift, forretningsskikk, kundetilfredsstillelse og ansvarsforsikring. Medlemskapet bidrar til at RIF-firmaer er ledende i den faglige og markedsmessige utvikling og oppdatert om endringer i regelverk og håndtering av disse.

RIFs faglige ressurser

Grunnlaget for foreningens faglige ressurser bygger på den enkelte fagperson og faggrupper i de enkelte medlemsbedriftene. De faglige ressursene foreningen benytter seg av er organisert gjennom fagutvalg, ekspertpanel og ulike fora. I tillegg har RIF løpende kontakt med fagpersoner i bedriftene.