Ny avdelingsleder for elektro hos MOE

Ny avdelingsleder for elektro hos MOE Rådgivende Ingeniører

13.03.2017

Ole Sigurd Etterlid er ny avdelingsleder for elektro hos MOE Rådgivende Ingeniører i Asker. 

Han har mer enn 19 års erfaring elektrobransjen. Han startet som lærling i Sterk Elektro i 1997 og fikk fagbrev som elektromontør Gr. L. i 2000. Fra 2004 - 2006 videreutdannet han seg ved Fagskolen i Gjøvik. Siden har han jobbet som rådgiver og prosjektleder hos COWI i både Oslo og Tromsø, med unntak av ett års tid som prosjektleder hos elektroentreprenøren Datek Installasjon As.

Ole Sigurd har jobbet med prosjekter som spenner fra Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus til Troms Stamfiskfabrikk - verdens største settefiskanlegg.  Ofte som tverrfaglig prosjektleder, han har derfor stor erfaring med å koordinere samarbeidet både internt og med prosjektenes øvrige parter.

Ole Sigurd vil bidra til videre utvikling av MOE, gjennom både faglig og geografisk vekst. Lokalt skal MOE styrkes innen elektrodisiplinen også med fagene ITB/Automatikk og teknisk byggeledelse. Geografisk skal vi bli landsdekkende, med etablering av nytt kontor i Ski
inneværende år.

 - Satsing på personlige relasjoner er viktig. Byggherrer og samarbeidspartnere skal føle at de blir hørt, og det skal være en selvfølge at de kommer tilbake til MOE, sier Ole Sigurd Etterlid.