MOE etablerer regionskontor i Follo

Kolbotn Sentrum, hvor MOE er rådgiver. Et av mange bylivsprosjekter i Follo. Illustrasjon Nordic Office of Architecture.

11.01.2017

Kolbotn Sentrum, hvor MOE er rådgiver. Et av mange bylivsprosjekter i Follo. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture.

Ingeniørbedriften er klar for nye oppdrag i Norges raskest voksende region. 

Den rådgivende ingeniørvirksomheten MOE har lenge hatt suksess med et bredt spekter av bygge- og samferdselsprosjekter i Oslo og omegn. På kontoret i Asker har medarbeiderantallet passert 25, og firmaet er nå klar for å la veksten fortsette ved å åpne enda et kontor. Denne gangen i Folleregionen som i følge MOE Norges direktør Sune Wendelboe har et stort potensiale:

Follo er landets raskest voksende byregion med svært ambisiøse lokale aktører, som vi allerede samarbeider med. Det er samtidig noen spennende langtidsutsikter, ettersom Follobanen vil knytte regionen tett opp mot Oslo.

Leder av regionskontoret MOE | Follo vil bli Torje Øvergaard som siden 90-tallet har jobbet i MOE, både som daglig leder av datterselskapet PolyPlan og senest som avdelingsleder i MOE | Asker & Bærum. Torje selv er bosatt i Follo og ser frem til åpningen av regionskontoret:

- Vi har gjennom lengre tid vært involvert i lokale prosjekter innenfor infrastruktur, byliv og næring. Nå kommer vi enda tettere på våre nåværende og kommende kunder i regionen. Vi har derfor gode forutsetninger for å åpne et kontor nettopp her, da vi har sterke relasjoner til mange lokale entreprenører og arkitekter.

Foruten kontoret i Asker har MOE 5 kontorer i Danmark, og hele konsernet teller over 650 medarbeidere.

Vi har mulighet for å tilby et bredt felt av kompetanse hvis prosjektene krever det. Men ut i fra et kundeperspektiv er den lokale tilstedeværelsen avgjørende og derfor er dette et viktig skritt. I forbindelse med rekruttering av kompetente medarbeidere, er det viktig at vi sprer oss geografisk, avslutter Sune Wendelboe.