Håkon Iversen til COWI

26.05.2017

Foto: Håkon Iversen sammen med Janne Walker Ørka, leder for Bærekraftig byutvikling (til høyre), og Kathrine Strøm, utviklingssjef Bærekraftig Byutvikling (til venstre). Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim/COWI

COWI henter Håkon Iversen for å lede byutviklingssatsning på Sør- og Vestlandet.

- Global tenkning, urban politikk og byinnovasjon. Dette er noen av tingene urban designer Håkon Iversen har jobbet med for noen av Europas største byer. Nå vender han hjem til Bergen for å bygge Sør- og Vestlandets ledende byutviklingsmiljø i COWI, heter det i en melding fra selskapet.

I over 10 år har Iversen jobbet med smart og bærekraftig byutvikling over hele Europa. Sist på et større byutviklingsprosjekt i Romania, Cluj-Napoca, de to siste årene. Før det ledet han det EU-finansierte prosjektet CONNECTED - Things about future, cities and people, en kunnskapsdelingsplattform om byutvikling mellom Amsterdam, Bucuresti, Stockholm og Bergen.

Den 22. mai begynte han som markedsansvarlig og faglig leder for bærekraftig byutvikling ved COWIs bergenskontor.

Nå vil Iversen bruke alt sitt fokus og sin internasjonale erfaring til å sette preg på norske byer. Det gjelder ikke minst hans egen hjemby, Bergen.

– En av mine styrker er å koble ulike fag inn i bystrategier. Det gjør at man på et tidligere tidspunkt avslører svakheter i planprogrammet og samtidig åpner mulighetsrommet for byinnovasjon. I COWI ser jeg et av verdens sterkeste miljøer innen byutvikling. Deres tverrfaglige bredde gir oss dessuten mulighet til å være involvert i – og holdes ansvarlige for – løsningene gjennom hele byutviklingsløpet: Fra visjon og plan til ferdig bygget, sier Iversen i en pressemelding.

Iversen har de siste årene vært ansatt ved David Lock Associates, og var også founding partner av deres nordiske divisjon. 

– Håkons internasjonale erfaring er helt unik i norsk målestokk. Med seg i bagasjen har han ny kunnskap om hvordan teknologien endrer byene vi jobber, reiser og lever i. Dette er viktige perspektiver som eiendomsutviklere og byplanleggere må ta innover seg for at nye bydeler og bygg, samt ny infrastruktur, skal sikre seg den nødvendige fleksibiliteten som må til for å løse fremtidens behov, sier Janne Walker Ørka, leder for Bærekraftig byutvikling i COWI.