Cowi skal kapre det skandinaviske markedet med dedikert forskerteam

16.05.2017

Ocelie Kjønnø er en del av forskerteamet. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim/COWI.

I januar besluttet COWI å dedikere Aquateam COWIs kompetanse utelukkende til anvendt forskning.

 

Fra 1. januar i år ble det besluttet at Aquateam COWI skal dedikere sin virksomhet til anvendt forskning og Forskning og utviklingsarbeid (FOU). COWI kjøpte selskapet Aquateam i 2013, og de ble da en del av COWIs sammensatte og tverrfaglige rådgivningsmiljø. Å rendyrke forskernes fagkompetanse er hovedårsaken til endringene på nyåret.

– Vi ser at fremtiden ligger i anvendt forskning, og de fordelene og mulighetene dette gir for selskapet som helhet. Gjennom COWI kan vi bruke våre kontakter og vårt nettverk i industrien til å prøve ut de siste trendene i forskningen i reelle prosjekter, og se resultatene umiddelbart. Vi kan også hjelpe leverandører med å utvikle produkter spesialtilpasset til brukerne, uten ekstra mellomledd. Ved å la vårt høykompetente forskermiljø rendyrket sitt fagfelt, vil naturligvis også deres fagkompetanse vokse raskere, sier Jørn Christen Johnsen, forretningsutvikler marked i divisjon Vann og miljø i COWI i en pressemelding.

COWI har, med sitt største nedslagsfelt i Danmark, Norge og Sverige, et stort markedspotensial i Skandinavia. Derfor er også Aquateam COWIs styre sammensatt av divisjonsdirektørene fra COWIs business lines i Sverige, Danmark og Norge.

Allerede i første kvartal etter omorganiseringen har forskerteamet vunnet flere strategiske forskningsoppdrag i spennet fra nanoteknologi, fosforutvinning i utråtnet slam til ny vannrenseteknologi. Nå vil de se hvilke muligheter som ligger i resten av Skandinavia.

– Vi har en solid posisjon i Norge i dag, og vi har et tilsvarende marked i Skandinavia vi tidligere ikke har henvendt oss til. Vi har også en rekke PhDer i organisasjonen i de øvrige landene som det kan være interessant å knytte seg til. Her et det er markedspotensialet nesten uendelig, sier Jørn Christen Johnsen.