Nye direktører i Rambøll - endrer organisasjonen

Eivind Iden blir ny direktør for Bygg & arkitektur midt, vest og nord, Hilde Nordskogen blir ny direktør for Samferdsel & byutvikling og Bjørn Tore Landsem blir ny direktør for Bygg & arkitektur sør og øst. Foto: Rambøll

02.02.2016

Ramøll logo.png

Rambøll spisser virksomheten mot de ulike markedene på tvers av geografi. Samtidig blir Hilde Nordskogen, Bjørn Tore Landsem og Eivind Iden nye direktører.

- Ved at vi nå går fra å være inndelt i regionale enheter til henholdsvis Bygg & arkitektur og Samferdsel & byutvikling, blir vi mer oversiktlig og tydelig for kundene våre. Vi mener at dette vil bidra til økt konkurransekraft, sier administrerende direktør i Rambøll, Ole-Petter Thunes i en pressemelding.

De tre nye markedsområdene vil ha rundt 400 medarbeidere hver.

Hilde Nordskogen blir ny direktør for Samferdsel & byutvikling. Hun blir leder innenfor veg, jernbane, planlegging og geologi, samt bru og konstruksjon.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på dette markedsområdet på fulltid. Det er mange spennende oppgaver som ligger foran oss innen samferdsel og byutvikling. Som global samfunnsrådgiver har vi kompetanse, evne og vilje til å være en god samarbeidspartner for utbyggere i små og svært store prosjekter, sier Nordskogen.

Bjørn Tore Landsem blir ny direktør for Bygg & arkitektur sør og øst, som omfatter bygg, anlegg og spesialfag, tekniske systemer, arkitektur og plan samt prosjektledelse.

- Mitt hovedfokus er å bidra til å styrke arbeidet mot kunder og marked, særlig i de store tilbudene. Vi samler styrkene for å bli enda bedre til å tilby kundene våre beste kompetanse uavhengig av hvor i landet vi er, sier Landsem.

Eivind Iden blir ny direktør for Bygg & arkitektur midt, vest og nord.

- I denne enheten blir det viktig å få til et godt og effektivt samarbeid; fra Stavanger i syd til Tromsø i nord. Målet er alltid å arbeide for å gjennomføre gode og effektive prosjekter med riktig kvalitet. Kunden skal oppleve Rambøll som en rådgiver som det er trygt og inspirerende å samarbeide med.

- Jeg skal jobbe for at Rambøll blir kjent som den mest attraktive rådgiveren gjennom å gjøre våre kunder godt fornøyd slik at de ønsker å kommer tilbake til oss, kommenterer Iden.

Den nye organisasjonen trådde i kraft 1. februar.

 

Nye Rambøll-direktører

Bjørn Tore Landsem blir ny direktør for Bygg & arkitektur sør og øst. Han er sivilingeniør utdannet ved NTNU fra 1996. Har jobbet i Scanduaconsult/Rambøll siden 1996. Han har vært leder for VVS avdelingen i Trondheim 2001-2005. Regiondirektør i Rambøll siden 2005 

Eivind Iden blir ny direktør for Bygg & arkitektur midt, vest og nord. Han er sivilingeniør utdannet fra Handelshøyskolen BI fra 2004 og Høgskolen i Narvik. Han har lang ledererfaring og har tidligere jobbet i Statoil, Sweco og GK Norge. Han har jobbet i Rambøll siden 2011.

Hilde Nordskogen blir ny direktør for Samferdsel & byutvikling. Hun er utdannet sivilingeniør ved NTNU i Trondheim fra 1987. Hun har bred ledererfaring fra virksomheter innen bygg og anleggsnæringen hos store offentlige aktører blant annet Statens Vegvesen og Statsbygg. Hun kom til Rambøll i 2013.

 

Eivind Iden blir ny direktør for Bygg & arkitektur midt, vest og nord, Hilde Nordskogen blir ny direktør for Samferdsel & byutvikling og Bjørn Tore Landsem blir ny direktør for Bygg & arkitektur sør og øst. Foto: Rambøll