Multiconsult styrker posisjonen på Vestlandet

26.04.2016

Akvator AS og Multiconsult ASA har inngått en intensjonsavtale om at Multiconsult ASA overtar 100 prosent av aksjene i Akvator AS. Multiconsult blir dermed det største rådgivingsmiljøet i aksen mellom Bergen og Stavanger.

Avtalen om kjøp av aksjene vil etter planen tre i kraft fra 1. juni 2016.

 

Størst på Vestlandet

Multiconsult er gjennom oppkjøpet av Vest Consult Stord AS, Helge Lindeflaten AS og LINK arkitektur AS allerede godt etablert på Stord. Overtagelsen av Akvator vil gi Multiconsult en endra sterkere posisjon i regionen. Med over 50 personer på Stord og 400 medarbeidere totalt på Vestlandet, vil Multiconsult utgjøre det største rådgivingsmiljøet i aksen mellom Bergen og Stavanger.   

- Vi betrakter området mellom Stavanger og Bergen som markedsmessig svært interessant og miljøet på Stord spiller en sentral rolle i våre satsninger i denne regionen. Vi ser det også svært positivt at kontoret ligger i nærheten av Hydro Karmøy hvor Multiconsults største industriprosjekt er lokalisert, sier Lars Opsahl, konserndirektør regioner Norge i Multiconsult.

- Multiconsult er et meget solid tverrfaglig rådgivingsselskap med en sterk markedsposisjon langs hele kysten. Dette vil gi oss bedre tilgang til markedet innenfor fagområder hvor vi besitter spesialkompetanse og våre medarbeidere vil få tilgang til et stort faglig miljø med spesialkompetanse innen en rekke områder. Vi ser fram til å utvikle avdelingen på Stord til å bli et enda sterkere rådgivingsmiljø, og det vil også våre kunder merke på en positiv måte, sier Kjell Arne Møklebust, daglig leder av Akvator.

 

Fundament for videre ekspansjon

Fiskeri og havbruk er et satsningsområde i Multiconsult. Med Akvator på laget vil selskapet få et sterkt fundament for videre ekspansjon innen fiskeri og havbruk i hele Norge.

- Akvator besitter unik kompetanse innen prosjektering, planlegging og forvaltning knyttet til kystsoneområdene som vil være vesentlig for deler av vår økte satsning innen fiskeri og havbruk, herunder å bli markedsledende blant rådgivende ingeniører innen oppdrett på land. Kapabiliteten innen dette området er en generell mangelvare i det norske markedet og vi er derfor svært glad for at Akvator nå blir en del av Multiconsult, sier Tom Arild Olsen, markedssjef for Industri i Multiconsult.

Selskapene har allerede en god dialog på hvordan man skal utnytte synergieffekter til å ta nye markedsandeler i Vest og innen fiskeri og havbruk nasjonalt.

Det gjennomføres nå en due diligence. Sammenslåing forutsetter endelig inngåelse av aksjekjøpsavtale mellom partene.
       

Om Akvator AS
Akvator AS er et flerfaglig, rådgivende ingeniørselskap med et spesielt fokus på Sunnhordaland. Selskapet har en meget sterk posisjon innen akvakultur i Norge med oppdrag langs hele kysten. Akvator har siden etableringen bygd opp verdifull tverrfaglig kompetanse innen ulike fagområder, og har organisert virksomheten sin i tre avdelinger; avdeling planfag, avdeling tekniske fag og avdeling akvakultur. Selskapet har hovedkontor på Stord og totalt arbeider 38 personer i selskapet. Les mer på http://akvator.no/