- Flere må få øynene opp for Betongopplæringsrådet

Photo: Badgermeter.com

30.06.2016

Betongopplæringsrådet utsteder hvert år rundt 1.000 kompe­tansebevis for arbeid innen betongfaget. Det burde vært enda flere. – For få kjenner til problemene som kan oppstå om du ikke har formalkompetansen og de riktige bevisene i orden, forteller styreleder Jan Lindland i Betong­opp­læringsrådet.

Betongopplæringsrådet (BOR) er et samlende organ for dokumentasjon av kompetanse i samsvar med standardverket. BOR utsteder kompetansebevis basert på formalkompetanse, gjennomførte kurs og praksis for arbeid innenfor ulike fag innen betongbransjen. Om en person arbeider med betong og ikke har kompetansen i orden, kan det by på problemer.

– Skal du være en seriøs aktør innen betongfagene bør du vite hvem som har den riktige kompe­tansen i din virksomhet. Om du ikke kan dokumentere kompetanse i henhold til standarden, så er du ikke kvalifisert for arbeid innen betongfaget, slår Lindland fast.

Betongopplæring.jpg

Foto: Styreleder Jan Lindland (t.v.) fra RIF-firmaet Stærk & Co og administrativ leder Knut Bryne i Betongopplæringsrådet håper flere blir klar over kompetansekravene som gjelder om man skal arbeide med betong i Norge. (Bilde: Bygg.no)

Hele verdikjeden

Det har den senere tiden blitt stadig mer fokus på at man må ha all dokumentasjon i orden, og om man ikke har nettopp dette, så risikerer man å bli avvist i anbudskonkurranser.

– Dette gjelder store deler av verdikjeden innen betongfaget. Det finnes en rekke eksempler på virksomheter som ikke har orden på kompetanse og systemkravene, og det kan medføre at man ikke får mulighet til å regne på jobber eller blir avvist i konkurranser, legger Lindland til.

– Det tar selvsagt noe tid å få et kompetansebevis, fordi alle nødvendige kurs må være gjennomført, og all dokumentasjon må foreligge. Det er flere om har fått noen dyre lærepenger på denne måten, påpeker Lindland. Disse kompe­tansekravene innen betong gjelder både for norske og utenlandske selskaper – og det er enkeltpersoner og ikke firmaer som får utstedt bevis.

Dokumentasjon

Bevisene BOR utsteder er et resultat av en solid kompetanseoppbygging, og dette er noe de har jobbet med gjennom mange år.

– Man har hatt kompetansekrav helt tilbake til 1986, men ble i starten ikke godt nok fulgt opp. På begynnelsen av 90-tallet gikk flere aktører sammen for å etablere en ordning for dokumentasjon av kompetanse, en ordning som er videreutviklet til dagens BOR. Sekretariatet ligger i dag hos Tekna, sier administrativ leder i BOR, Knut Bryne.

Nå er kompetansekravene nedfelt i standardverket og dermed Plan- og bygningsloven, og kravet til kompetanse må dokumenteres, og her kommer BOR inn. – Betongopplæringsrådet har utarbeidet fagplaner for å kursene angitt i standardene, legger Bryne til.

Hele bransjen

Det var en hel bransje som samlet seg om Betongopplæringsrådet, og har utviklet dette til å bli et viktig fagorgan i byggenæringen – og noe alle som jobber med betong må ha et forhold til.

– Dette er en unik ordning, hvor hele bransjen har samlet seg for å dokumentere kompetanse, og det er stor tillit til ordningen, og er dermed et viktig innspill i seriøsitetsdebatten, legger Bryne til.

– BOR har vokst seg frem som en unik organisasjon som langt flere burde benytte seg av fordi det er etablert en fin ordning for dokumentasjon av kompetanse i samsvar med regelverket, legger Lindland til.

BOR startet med kompetanseheving innen produksjon og utførelse av betong og elementmontasje, men omfatter nå også sprøytebetong, betongrehabilitering og tilslag.

– Det er ikke alle som er like flinke til å etterspørre denne kompetansen som de er pliktige til, men vi ser en stadig bedring, noe som vi håper vil fortsette, legger Lindland til.

BOR arranger selv ikke kursene, dette gjøres i regi av bransjeorganisasjonene og foreningene som står bak BOR.

– Men vi godkjenner alle kursene og ser til at innholdet gir den nødvendige kompetansen. Vi godkjenner også forelesere, sier Bryne.

Det blir hvert år arrangert rundt 50 kurs, og det er til nå utstedt rundt 10.-11.000 kompetansebevis.

– Dette skal bli enda flere i årene fremover, mener Lindland. Han peker på at det også finnes andre gode argumenter å gå på de aktuelle kursene, foruten det å sikre seg selve kompetansebeviset.

– Dette handler om kvalitet, HMS, seriøsitet og profesjonalitet. Det er også mange byggherrer og rådgivere som har tatt disse kursene som et ledd i sin kompetansebygging, og vi håper BOR kan brukes bredere ute blant aktørene i hele næringen. Så i tillegg til å oppfylle formalkravene kan disse kursene benyttes som et ledd i generell kompetansebygging, mener Lindland. I dag stilles det kompe­tansekrav innen følgende områder:

- Produksjon og transport av betong

- Utførelse av betongarbeid

- Betongelementmontasje

- Sprøytebetong

- Betongrehabilitering

- Tilslag til betong.

 

Mandat

Betongopplæringsrådet skal arbeide for et levende, dynamisk og kompetent betongmiljø med riktig kompetansenivå på alle plan. Rådet skal være et faglig samlende organ for betongteknisk grunn- og etterutdanning og arbeide for normering av opplærings- og kompetansedokumentasjon.

BOR har oppnevnt rådgivende faglige utvalg for å utarbeide kursplaner og kriterier for vurdering av praksis og utdannelse innenfor alle kompetanseområder.

Medlemmer

Følgende bransjer/foreninger er representert i BOR:

- Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)

- Norsk Fabrikkbetongforening (FABEKO)

- Norsk Bergindustri

- Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

- Betongelementforeningen (BEF)

- Norsk Betongforeningen (NB)

- Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB)

Statens vegvesen Vegdirektoratet (Byggherrerepresentant)