COWI vant teknisk byggeledelse ved Campus Ås

04.03.2016

Campus Ås er tidenes største utdanningsbyggeprosjekt i Norge. Statsbygg har nå tildelt COWI ansvaret for teknisk byggeledelse.

Bygging av en 63.000 kvadratmeter stor skolebygning, riving av 30 hus, omlegging av en fylkesvei og etablering av fiskelabratorium i et gammelt grisehus: Dette er bare noe av det som må koordineres når den største utbyggingen i universitets- og høyskolesektoren i Norge noen sinne, er i gang.

Krever nye arbeidsmetoder

COWI har teknisk byggledelse for veterinærbygningene på prosjektet som har fått navnet Campus Ås. Det omfatter alt det tekniske, i tillegg til alle elektro- og VVS-løsninger. Avdelingsleder for elektro i COWI, Olav Økern, understreker at prosjektets særpreg og store dimensjoner vil kreve nye arbeidsmetoder.

– Det er ingen tvil om at campusen med dyrehospital, isolater, laboratorier og øvrige spesialrom, krever et nytt tankesett. Flere løsninger har ingen standardsvar, det blir mye nybrottsarbeid og vi kommer til å arbeide med tekniske løsningen vi ikke har vært bort i tidligere. Vi må sørge for at grensesnittet mellom alle anlegg – ventilasjon, lys, persienner og alarmanlegg – snakker og spiller sammen, og det på kompliserte arealer på 63.000 kvm, sier Økern.

Mellom åtte til ti fulltidsarbeidende fra COWI vil jobbe på prosjektet frem til høsten 2019. Utbyggingsområdet er 87.000kvm totalt. Det er større enn PNØ (Prosjekt nytt østfoldsykehus), som har vært blant de større prosjektene vi har jobbet med i det senere.

Cowi - Campus Ås II.jpg

llustrasjon: Arkitekt PG Campus Ås

Tydelig posisjon innen byggledelse

COWI var det eneste konsulentfirmaet som leverte tilbud på teknisk byggledelse, og konkurrerte dermed utelukkende med PA-firma som satser på nettopp prosjekt- og byggledelse. Dermed posisjonerer COWI seg nok en gang innen byggledelse i storskala prosjekter i Norge.

I teamet fra COWI vil sivilingeniør Lars Otto Grindheim ha en ledende rolle. Han har tidligere åtte års erfaring fra byggeledelse for Statsbygg, og vil være oppdragsleder ved Campus Ås.

– Det er et gigantisk prosjekt med masse spennende utfordringer. Det har en total kostnadsramme på 6,65 milliarder kroner, en størrelsesorden som illustrerer kompleksiteten på oppdraget. Det er et stort ansvar vi har fått av Statsbygg. Det er vår oppgave å sørge for at byggherres interesser blir ivaretatt gjennom å sikre god fremdrift, leveranser av høy kvalitet og effektive prosesser i alle ledd, sier Grindheim.

Sammenlignes med Operaen

Av tidligere prosjekter på nogenlunde samme størrelse og tilsvarende kompleksitet, nevner prosjektdirektør Erik Antonsen Operaen i Bjørvika og det nye nasjonalmuseet. Han fremhever likevel byggets spesielle funksjoner som mer utfordrende enn størrelsen.

– Klinikkene blir Norges universitetssykehus for dyr, like avansert som universitetessykehus for mennesker, selv om pasientene har andre dimensjoner - både større og mindre. Nybyggene skal inneholde tre klinikker for forskjellige kategorier av dyr samt avanserte laboratorier. Så langt vi kjenner til er dette første gang man bygger slike avanserte laboratorier sammen med slike klinikker i en og samme bygningsmasse, sier Antonsen.

Prosjektet Campus Ås skal være ferdigstilt til skolestart i 2019.

Cowi - Campus Ås III.jpg

FAKTABOKS

Kilde: Statsbygg

- Campus Ås er sammenslåingen av Veterinærhøyskolen og Universitetet for miljø og biovitenskap til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

- Kostnadsrammen for veterinærbygget er 6,65 milliarder kroner.

- Blir kalt norgeshistoriens største utbygging i universitets- og høyskolesektoren.

- Statsbygg leder og bygger prosjektet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

- COWI er teknisk byggeleder, en kontrakt med en kalkulert kostnadsramme på 36 millioner kroner.

- Mellom 8-12 COWI-ansatte vil jobbe fulltid over et tidsspenn på rundt to år.