COWI og Nordic skal prosjektere Politiets nasjonale beredskapssenter

18.08.2016

Nå er det endelig klart at det prestisjefylte prosjekteringsoppdraget av Politiets nasjonale beredskapssenter går til COWI og Nordic – Office of Architecture. ​​Dermed er et av Norges største sikkerhetsprosjekter et steg nærmere realisering. 

COWI, Nordic – Office of Architecture og Erichsen og Horgen trakk det lengste strået i konkurranse med tre andre rådgivere og arkitekter. Etter 22. juli-angrepet ble det endelig bestemt at senteret skulle bygges, og diskusjonene har etter det i stor grad gått på lokalisering og kostnader.

Den samme prosjekteringsgruppen var tidligere engasjert for å gjøre prosjekteringen på Alnabru-tomten – et lokaliseringsalternativ som ble endelig forkastet av regjeringen i 2015. Divisjonsdirektør i bygninger i COWI, Kirsti Engebretsen Larssen, forteller at kunnskapen derfra har vært essensiell for å vinne i denne runden.

_J1J3170.jpg

Foto: Kirsti Engebretsen Larssen (COWI)

COWI og Nordic ble etter forhandlinger vurdert som best på oppdragsforståelse, som samlet sett ble vurdert som komplett og meget god, med konkrete redegjørelser innenfor alle de etterspurte kriteriene. Prosjektgruppen ble også vurdert best på kompetanse og erfaring hos nøkkelpersonell.

Justis- og beredskapsdepartementet har store ambisjoner for Politiets nasjonale beredskapssenter, som skal sikre bedre beredskap, samt samtrening og samhandling mellom brukerne av senteret. Lokaliseringsalternativene er per i dag Grønmo og Taraldrud.

 

Metier – en ledende totalleverandør innen prosjektledelse og prosjektstyring i Skandinavia har fått oppdraget med prosjektledelse. Justis- og beredskapsdepartementet ønsker at prosjektet skal være en viktig læringsarena for nye gjennomføringsmodeller for offentlige byggeprosjekter.


– Dette blir et meget strategisk viktig prosjekt å lykkes med. Både fordi det er et kritisk sikkerhetsprosjekt som blir en viktig referanse for oss fremover, og fordi det er en unik mulighet til å jobbe med Metier som oppdragsgiver. Vi har konkurrert om dette oppdraget to ganger, og nå gleder vi oss veldig til endelig å realisere senteret, sier Kirsti Engebretsen Larssen.

 

Gudmund Stokke i Nordic sier at de ser frem til å bidra i planleggingen av denne viktige samfunnsfunksjonen.

 

Politiets nasjonale beredskapssenter år for år

2007: Politiet gjør det klart at de vil samle politihelikopteret og beredskapstroppen på Alnabru

2010: Hundetjenesten og bombegruppen ønsker å bli med i senteret. Bygging er ikke endelig avklart.

2011: 22. juli gir økt oppmerksomhet rundt beredskapssenteret. Statsbygg får i oppdrag å kartlegge alternative tomter i Oslo-området.

2012: 22. juli-kommisjonens rapport anbefaler å gjennomføre planene om bygging av et nasjonalt beredskapssenter. Alnabru fremmes som ønsket tomt. COWI er engasjert for prosjektering av Alnabru-alternativet, og høster kunnskap derfra som var essensiell i siste konkurranserunde.

2014: Skisseprosjekt gjennomføres for Alnabru-alternativet av prosjekteringsgruppen bestående av COWI, Nordic — Office of Architecture og Erichsen og Horgen

2014: Grønmo og Taraldrud blir løftet frem som alternative lokasjoner for Politiets nasjonale beredskapssenter.

 

2015: Regjeringen ønsker ikke å gå videre med Alnabru som alternativ lokasjon for beredskapssenteret.

2016: COWI skal sammen med Nordic — Office of Architecture og Erichsen og Horgen prosjektere Politiets nasjonale beredskapssenter.

 

Kontaktpersoner

Kirsti Engebretsen Larssen

Divisjonsleder bygninger i COWI

+47 922 32 122

KLA@cowi.com

 

Gudmund Stokke

Partner i Nordic Office of Architecture

+47 909 95 148

gs@nordicarch.com

 

May Kristin Haugen

Kommunikasjonsdirektør i COWI

+47 977 45 057

MKHA@COWI.com