Multiconsult skal utrede for den tyske utviklingsbanken

22.06.2015

Multiconsult har vunnet tre kontrakter utlyst av den tyske utviklingsbanken KfW for å utrede etablering av GET FiT-programmet i ulike afrikanske regioner.

- I sterk internasjonal konkurranse gjorde vi rent bord og vant samtlige kontrakter som KfW hadde utlyst. Dette er meget sterkt, og viser at vi har blitt en konsulent å regne med innen internasjonal energianalyse, sier Ryan Anderson, seksjonsleder for Energianalyse i Multiconsult.

For hver av de tre afrikanske regionene Vest (Ghana, Mali og Nigeria), Øst (Tanzania, Kenya, Etiopia og Rwanda) og Sør (Mosambik, Namibia, og Malawi) skal Multiconsult utrede kraftmarkedene i de respektive land. Selskapet skal vurdere i hvilken grad landene er klare for å implementere et GET FiT-program. Blant annet skal landenes juridiske og regulatoriske rammeverk og det eksisterende kraftsystemet analyseres, i tillegg til en kartlegging av potensialet for fornybar energi og interesse fra private investorer.

Resultatene vekker internasjonal oppsikt
Multiconsult har siden 2013 jobbet for KfW med implementering av GET FiT pilotprogrammet i Uganda.

- I Uganda har programmet vist seg å være et svært effektivt redskap for å stimulere private investeringer i fornybar energi. De gode resultatene vi oppnår vekker internasjonal oppsikt og det er derfor stor interesse for å føre konseptet videre til andre land, sier Joakim Arntsen, prosjektleder for GET FiT Uganda.

Alle prosjektene skal gjennomføres sammen med Multiconsults tyske partner Frankfurt School of Finance and Management, samt advokatfirmaet Baker & McKenzie. Prosjektene vil i all hovedsak bli bemannet av medarbeidere fra seksjon Energianalyse.

For mer informasjon om GET FiT-programmet i Uganda, se årsrapporten fra 2014 på www.getfit-uganda.org/downloads