COWI gir nytt liv til Vippetangen

18.12.2015

Foto: NTB Scanpix, Øystein Søbye 

Vippetangen er siste steg i byutviklingsplanen for Fjordbyen. Nå har Oslo Havn (HAV) inngått avtale med rådgiverselskapet COWI i samarbeid med fem andre firmaer for å definere fremtidig utvikling av området. 

Vippetangen skal rustes opp for å bedre møte behovet hos Oslos befolkning. Det er spesielt forholdet til Vippetangens havnedrift, kulturmiljø og festningen som danner sentrale premisser for byutviklingen.

 

- Vårt oppdrag er å finne fram de bærekraftige løsningene som identifiserer og skaper synergieffekter, der tiltak eller løsninger er ressurseffektive og løser flere problemer på en gang. Dette gjøres best dersom fokus på bærekraft er en integrert del av prosessen, forteller prosjektansvarlig, og Utviklingssjef i COWI, Kathrine Strøm.

FOTO-COWI,-Kathrine-Strøm.png

 Foto: COWI

For å best mulig løse denne komplekse oppgaven, har COWI satt sammen et bredt team med fageksperter innen alle aktuelle fagområder. Foruten fagpersoner fra COWI i Norge og Danmark har teamet arkitekter og landskapsarkitekter fra alt. arkitektur, 4B arkitekter og IN'BY, samt økonomer fra OPAK og Deloitte.

 

Klare mål for arbeidet
Oslo Havn KF ønsker at COWI ser nærmere på forholdene for havnedrift og programmeringen av området. Oppdraget går ut på å fremskaffe et godt faglig grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplanen for Vippetangen-Revierhavna, med påfølgende utarbeidelse av komplett planforslag for området.

 

- Vi skal blant annet vurdere hva området skal inneholde, og hvilke volumer som er riktige. Det er avgjørende at havnedriften og trafikken i tilknytning til ferge- og passasjertrafikken fungerer for byens beste, forteller Strøm.

 

Vil skape et attraktivt område for byen
Vippetangen er en viktig gods‐ og turisthavn for Oslo og Østlandet forøvrig.

 

- For Oslo Havn KF er det derfor viktig å tilrettelegge og sikre Vippetangen som en godt fungerende ferjeterminal og cruisehavn, men også videreutvikle bygningsmiljøet til å kunne bli et attraktivt område for byens befolkning og besøkende, sier Strøm.

 

Akershusneset med festningen er Oslos mest karakteristiske landskapstrekk og kulturminne, og det er viktig å bevare synlighet til landemerket i dette prosjektet.

 

Finner de bærekraftige løsningene
COWI jobber med noen av landets største prosjekter innen bærekraft og byutvikling. I disse prosjektene jobber man tverrfaglig for å utvikle helhetlige og velfungerende løsninger for transport, miljø, bygg og byliv i fremtidens byer.

 

- Bærekraftig byutvikling handler om å skape byer som er gode å leve, arbeide og bevege seg i. Det er først når vi har en god balanse mellom miljø, næring, handel, transport og det gode liv man fullt ut kan si at byutviklingen er bærekraftig, sier Strøm.

 

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering knyttet til bygninger, samferdsel, industri, energi, miljø, samfunnsøkonomi og vann.  Selskapet har 1100 medarbeidere i Norge, og kombinerer internasjonal tilstedeværelse med lokal kunnskap. Til enhver tid har COWI 17000 årlige prosjekter over hele verden og 5000 i Norge.

Kontaktpersoner
Kathrine Strøm, Utviklingssjef Bærekraftig byutvikling i COWI, Tlf: 924 69 283, E-post: KASB@cowi.no