Vant konkurransen om det nye biologibygget i Tromsø

18.03.2014

Rambøll skal prosjektere UiT Norges arktiske universitets nye biologibygg i Tromsø.

- Dette oppdraget viser at vi er konkurransedyktig. Det var hele 17 tilbud som kom inn, og det gjør at vi er spesielt fornøyd med å ha vunnet jobben, sier Nils Arne Johnsen, divisjonsleder og arktisk direktør i Rambøll. Han mener at dette oppdraget vil bidra til å styrke Rambølls posisjon i Tromsø innenfor bygg.

- Tromsø er viktig for Rambøll, understreker han.

Rambølls arkitekter vil i dette prosjektet samarbeide med arkitektkontoret PKA.
-Dette er et veldig spennende prosjekt, hvor vi skal jobbe tverrfaglig opp mot universitet. Vi håper at vi kan bidra med gode forslag som kan løse deres behov. Det er viktig for oss å gjøre en god jobb for universitet, sier Siri Rørholt sivilarkitekt MNAL og avdelingsleder for Arkitektur og Landskap i Rambøll. Hun retter en spesiell takk til Jan Erlandsen i Rambøll.
- Han hadde tilbudsansvaret og la opp strategien for tilbudet.

Det nye biologibygget skal oppføres på campus i Breivika (Tromsø). Bygget skal ha et samlet brutto areal på 2.830 m2 fordelt på 2 etasjer, og skal inneholde laboratorier, kontorer og undervisningsrom.
-Vi gleder oss til å komme i gang. Dette er et svært etterlengtet bygg for biologimiljøet og det blir et spennende prosjekt, sier Kjell Paul Berntsen ved avdeling for bygg og eiendom ved UiT. Målet er bygget skal stå ferdig høsten 2016.
- Vi er fortsatt helt i startgropen. Vi skal nå innlede en ryddig og tett brukerprosess, lover Berntsen.