Rambøll med tunneloppgradering

12.02.2014

15 menn og kvinner fra Rambøll har kartlagt sikkerheten i tunnelen på E6 mellom Frogn og Ås i Akershus.

Oppdragsleder er Morten André B. Helland, som også er aktiv i RIFs ekspertgruppe for bygge- og anleggsteknikk.

I løpet av to netter ble blant annet tunnelens geologi, brannsikkerhet, ventilasjon, asfaltkvalitet, elektroniske utstyr, styringssystem, vann og avløp og vedlikehold undersøkes. Totalt er mellom 20 og 30 fagfelt i Rambøll involvert.
- Vi skal finne ut hva som fungerer og hva som mangler. Vi har leid inn en lift for å se på ventilasjonen, som befinner seg fem meter over bakken, forteller Helland.

Rundt 200 av 253 norske tunneler på TERN-vegnettet (Trans European Road Network) tilfredsstiller ikke EUs krav til tunnelsikkerhet (tunnelsikkerhetsforskriften). Disse må rehabiliteres før 1. april 2019. I tillegg skal tunneler på riksvegnettet oppgraderes i samme tidsperiode.

På oppdrag fra Statens vegvesen kartlegger Rambøll nå Nordbytunnelen, Follotunnelen og Smihagentunnelen i Akershus.

- Vi og Statens vegvesen håper at dette arbeidet kan bli en mal for andre høytrafikkerte tunneler som skal oppgraderes, sier Helland.

Arbeidet startet i oktober i høst, og Rambøll har kommet lengst med Follotunnelen.

Les mer hos Rambøll.

Foto: Rambøll.