Norconsult AS overtar PW Arkitekter AS

06.01.2014

Norconsult AS overtok 1. januar 2014 alle aksjene i PW Arkitekter AS. PW Arkitekter fortsetter fra samme tidspunkt sin virksomhet som en integrert del av Norconsult. Alle ansatte fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen.

Norconsult AS overtok 1. januar 2014 PW Arkitekter AS i Harstad. PW Arkitekter har vært aktiv i det nordnorske markedet siden 1987 og står bak en rekke store arkitektoppdrag i alle landsdelens fylker. Alle ansatte fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen.

Norconsult har fra før i Troms kontorer i Harstad og Tromsø. - PW Arkitekter og Norconsult har samme syn på framtiden og begge selskaper erkjenner at markedet i enda større grad framover etterspør tverrfaglighet, større innkjøpspakker og større kapasitet. Både forretningsmessig og kulturelt passer firmaene veldig bra sammen. Kjøpet vil styrke kompetansen i regionen, og vil øke verdiskapingen som lokalt forankrede rådgiverfirmaer representerer. Norconsults offensive satsing inspirerer våre ansatte og vi kan betjene våre kunder på en enda bedre måte, sier daglig leder i PW Arkitekter AS, Stein Wold.

- Med kjøpet av PW Arkitekter forsterker vi vårt markedsinngrep og tverrfaglighet i regionen ved at vi får tilgang til et meget kompetent og anerkjent arkitektmiljø. Vi ser store muligheter for markedsmessige og faglige synergier gjennom denne sammenslåingen og ser frem til å kunne tilby et ytterligere utvidet tjenestespekter langs de verdikjedene vi betjener i dag. Vi tar mål av oss å befeste vår posisjon som det ledende tverrfaglige kompetansemiljøet på rådgiversiden i landsdelen og kjøpet av PW Arkitekter er en viktig byggestein for å bli enda sterkere på arkitektsiden, sier adm.dir. i Norconsult AS, John Nyheim.

Beslutningen om aksjeovertakelsen er resultatet av en prosess som er strategisk begrunnet og som også er diskutert med og ønsket av medarbeiderne i alle involverte selskaper. Selskapene ser dette som et riktig trekk for å møte fremtidige markedsmessige og faglige utfordringer, for å trygge arbeidsplassene, samt for å skape grunnlag for videre vekst.