Multiconsult lærer opp Jernbaneverket i RAMS

18.08.2014

Multiconsult har vunnet og signert kontrakt med Jernbaneverket for bistand til opplæring. Opplæringen er i forbindelse med integrering av RAMS-standarden i Jernbaneverkets hovedprosesser.

Multiconsult skal bistå Jernbaneverket med etablering av opplæringsplaner og undervisningsmateriell, samt bistå i gjennomføringen av opplæring for RAMS-rådgivere i Jernbaneverket.

Praktisk opplæring med helhetlig forståelse
Undervisningsopplegget fordrer nær dialog og tett samarbeid med kunden, slik at opplæringen dekker Jernbaneverkets faktiske ønsker og behov.

- Multiconsults erfaring med RAMS-prosesser i prosjekter gjør det mulig å gi en praktisk opplæring som fokuserer på en helhetlig forståelse av RAMS-prosessen. Det er viktig å ha en solid forståelse av hvilken rolle RAMS-aktivitetene har i prosjektets ulike planfaser, sier Tone Manum, markedssjef for Bane i Multiconsult.

Viktig kunnskapsdeling
Målet med kurset er at deltakerne skal få grunnlag til å kunne implementere en RAMS-prosess i tråd med RAMS-håndboken.

- Vi er stolte av å ha fått tildelt dette spennende oppdraget, der vi får mulighet til å dele noe av den viktige kunnskapen vi besitter i Multiconsult. Vi ser frem til å gjennomføre opplæringen i løpet av høsten 2014, avslutter Manum.

Foto: Bo Mathisen