Miljøpris til Powerhouse

19.06.2014

Akershus Venstre deler hvert år ut en miljøpris til bedrifter, enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort, eller gjør en ekstraordinær innsats for miljøet. Årets vinner er Powerhouse-samarbeidet.

- Menneskeskapte klimaendringer er en av våre største utfordringer. Powerhouse-samarbeidet viser at de tar denne utfordringen på alvor. Deres visjon er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Dette er en visjon Akershus Venstre deler med Powerhouse-samarbeidet. Powerhouse sitt fokus på knutepunktnærhet i lokalisering, ren energi og gjenbruk er et fokus vi ønsker for hele Akershus. Akershus Venstre er opptatt av å knytte miljø og næringsliv tettere sammen. Prosjektet «Powerhouse Kjørbo» viser at dette lar seg gjøre på en god måte. På grunnlag av felles visjoner, verdier og fokus, tildeles Powerhouse-samarbeidet, Akershus Venstres miljøpris 2014, heter det i pressemeldingen.

Les mer om prisen og se intervju på Akershus Venstres hjemmeside: http://www.venstre.no/akershus/artikkel/54485/

Les mer om Powerhouse http://powerhouse.asplanviak.no/

Les mer om Powerhouse-samarbeidet http://www.powerhouse.no/

Bilde: Adm.dir Øyvind Mork (nummer tre fra venstre) mottar miljøprisen på vegne av Powerhouse samarbeidet. Foto: Asplan Viak.