Kim A. Paus er Årets Unge Rådgiver

25.11.2014

Kun 32 år gammel er Kim Aleksander Paus fra COWI i ferd med å endre fagfeltet for overvannshåndtering Norge. Han gikk til topps i RIF-konkurransen Årets Unge Rådgiver 2014.

RIF-prisen Årets Unge Rådgiver deles ut på Høstmøtet hvert år. I 2014 kom det inn 18 nominasjoner fra RIFs medlemsfirmaer.

Årets Unge Rådgiver 2014 er Kim A. Paus fra COWI.

Gjennom sitt arbeid med doktorgraden ved NTNU har Paus opparbeidet seg betydelig kompetanse innen fagfeltet overvannshåndtering i Norge. Hans doktorgradsarbeid omhandler spesielt hvordan regnbed som ett lokalt og bærekraftig tiltak for overvannshåndtering, kan tilpasses norske forhold. Paus sitt arbeid representerer en klar retningsendring når det gjelder hvordan overvann tradisjonelt har blitt håndtert; fra rør og raskt transport av overvannet til lokal fordrøyning og rensing overvannet.

Hans arbeidet vektlegger også betydningen av vann som ressurs i bymiljøet og bruken av vegetasjon. Paus' kompetanse bidrar med dokumentert erfaring på og resultater fra forskningsaktiviteter på skiftet fra tradisjonelle tiltak for håndtering av overvann til lokale og blågrønne tiltak, og representerer på den måten en nøkkel for kommunenes imøtekommelse av dagens og fremtidens utfordringer. 

Måten Paus bistår institusjoner med kompetanse på, er med på å legge grunnen for at kommunene tør satse på et skifte mot blågrønne løsninger, heller enn å bruke tradisjonell teknikk med rask bortføring av overvann med rør i bakken.

RIF gratulerer!

Juryen besto i 2014 av:

Harald Vaagaasar Nikolaisen, adm. dir. Statsbygg

Tom Baade-Mathiesen, nestleder i RIFs Hovedstyre

LArs Jårvik, leder av RIFs Godkjenningsråd

Frode Seglem, medlem i styret i URIF Oslo

Liv Kari Skudal Hansteen, adm. dir. RIF

 

IMG_5261.JPG 

De fem toppkandidatene i 2014 var:

Kim A. Paus (COWI) 

Håkon S. Andersen (Dr Techn Olav Olsen) 

Lars Pettersvold (Multiconsult) 

Ane Kvamshagen (Asplan Viak) 

Kevin H. Medby (Norconsult) 

 

Les mer om de fem finalistene i 2014.

Les om konkurranseregler for Årets Unge Rådgiver.