Hedres med internasjonal pris i Las Vegas

29.10.2014

Statens Vegvesen og COWI har utviklet ett av verdens beste infrastrukturprosjekter. Nå hedres planleggingen av E16 Nybakk-Slomarka med internasjonal visualiseringspris i Las Vegas.

Sammen med Statens Vegvesen prosjekterer og designer COWI den nye veistrekningen E16 fra Nybakk til Slomarka i Nes og Ullensaker kommune i Akershus. Det er landskapsarkitekt Marius Sekse og vegplanlegger Gjermund Dahl som har ansvaret for COWIs visualiseringsmodell.

- Dette er stas! Vi må ta mange hensyn når vi planlegger en vei. Denne strekningen var spesielt kompleks. At vi nå får anerkjennelse for at våre løsninger er i verdensklasse, er fantastisk moro, sier Marius Sekse.

Autodesk Excellence in Infrastructure 2014 Awards har de siste tre årene kåret verdens beste løsninger innen planlegging av vei. Prisen skal belyse prosjekter som gjennom innovativ bruk av ny teknologi har funnet praktiske, kostnadseffektive og inspirerende løsninger.

Sekse og Dahl mottar prisen for beste visualiseringsarbeid i Las Vegas i desember i år. Der skal de også presentere prosjektet for hundrevis av ingeniører og planleggere fra hele verden. Tidligere i år holdt Sekse og Dahl foredrag på en av Russlands største konferanser om infrastrukturprosjektering.

Viser vei

Det har vært nødvendig med gode verktøy for kommunikasjon og samarbeid i prosjektet. Løsningen har vært å satse på gode skybaserte visualiserings- og samhandlingsverktøy. Veistrekningen går gjennom tre kommuner og to fylker. Mange parter skal involveres og si sin mening.

- Trasévalget for vei er det som naturlig nok engasjerer mest. For å gjøre beslutningsprosessen av dette mest mulig forståelig og grundig for ordførere og politikere, har vi benyttet oss av modellvisualisering som hjelpemiddel allerede fra starten av. Det har vist seg å være veldig nyttig, både med hensyn til prosjektforståelse, beslutninger og fremdrift, sier Dahl.

Dahl liker å være i front når det gjelder 3D-modellering og 3D-koordinering. I dette prosjektet ledet han koordineringen av modelleveranser fra nærmere 60 personer, inkludert underkonsulenter og ulike ingeniørfag. Disse var lokalisert over hele Norge, i tillegg til et team i India.

Visualisering av E16

I COWIs nye visualisering ser du hvordan trasevalget avhenger av kulturlandskap, infrastruktur, konstruksjoner, geologi og flom.

Se video: http://vimeo.com/104587301 / http://www.youtube.com/watch?v=2OiEMQV1u6Q  

COWI vant i 2012 Vegvesenets største enkeltkontrakt noensinne - E16, fra Nybakk til Slomarka. COWI har så langt gjennomført planprogram, og arbeider nå videre med konsekvensutredning og reguleringsplan. På veistrekningen inngår bl.a. fem 2-plans kryss, tre større bruer og 15-20 overgangsbruer. Reguleringsarbeidet skal være ferdig i 2015 og ferdigstillelse planlegges i 2019.