Fusjon mellom Vest Consult AS og Helge Lindeflaten AS

08.12.2014

Vest Consult AS og Helge Lindeflaten AS har inngått avtale om fusjon fra 01.01.2015. Det nye firmaet vil hete Multiconsult Stord AS og ha organisasjonsnummeret til tidligere Vest Consult AS.

Multiconsult AS har tidligere overtatt alle aksjene i Vest Consult AS på Stord, og utvider nå videre med å fusjonere Vest Consult AS og Helge Lindeflaten AS fra 01.01.15. Formålet med fusjonen er å bygge et sterkt flerfaglig teknisk rådgiverkontor på Stord som skal betjene markedet mellom Bergen og Stavanger.

Det nye Multiconsultkontoret vil bli en hovedaktør innen bygg og anlegg i regionen. Ved å bli en del av et stort tverrfaglig miljø i Multiconsult åpner det seg også muligheter for miljøet på Stord å tilby flere fag, og også spesialtjenester til både nye og eksisterende kunder. Samtidig får en muligheter til å få tilgang på store nasjonale og internasjonale prosjekter.

- Avtalen som nå er signert, gjør at Multiconsultkontoret på Stord består av totalt 16 dyktige medarbeidere, 12 personer innen VVS og nå ytterligere 4 medarbeidere på elektro. De to firmaene har tidligere samarbeidet mye på ulike prosjekt, men ved å bli ett firma vil en få muligheter til å bli enda bedre integrert, noe som vil komme eksisterende og fremtidige kunder til gode, heter det i en pressemelding.