Forbildeprosjektet Gulskogen Park til COWI

23.05.2014

COWI skal prosjektere første fase av Gulskogen Park, som skal være et forbildeprosjekt i FutureBuilt, ha full universell utforming og oppnå BREEAM-karakteren Excellent.

 Med Ulobas nye hovedkontor får Drammen et nytt byutviklingsprosjekt som vil vekke internasjonal oppmerksomhet. Når Uloba nå skal bygge nytt hovedkontor, ønsket de derfor å utvikle hele bydelsområdet i tråd med egen visjon. Slik skal Gulskogen park bli et nasjonalt og internasjonalt utstillingsvindu for full likestilling for funksjonshemmede i arbeids- og samfunnslivet. Hvordan dette skal gå til, skal COWI nå finne ut av.

- Gulskogen Park er et ambisiøst og spennende byggeprosjekt. Det stiller knallharde krav til tilgjengelighet og universell utforming. Dette vil gjøre Gulskogen kjent langt utenfor Norges grenser. Samtidig er det en rekke nyskapende grep knyttet til energisparetiltak og miljøvennlighet for hele området, sier regionsjef i COWI Geir Hagehaugen.

Uloba, Line Solgaard Arkitekter, ÅF Advansia og COWI begynner planleggingen av prosjekteringsarbeidet denne uken, og har som mål å være ferdig i begynnelsen av 2015. Anskaffelsen inngår som Byggetrinn 1 i prosjektet Gulskogen park omfatter Ulobas nye hovedkontor i Drammen, og skal bestå av selve bygget, p.t. ca. 18 000 m2 BTA, et uteareal på ca. 800 m2, samt innredning, utstyr og IKT-anlegg for brukere og ansatte.

Ulobas skisserte hovedkontor er et trappefritt fire-etasjers høyteknologisk bygg med kreativ bruk av heiser og ramper. Line Solgaard Arkitekters konseptforslag gir en hentydning til å kunne bygge ut hele kvartalet bymessig med glassoverdekte gater, som gir mulighet for å skape universell utforming hele året. I knutepunktet rundt hovedkontoret vil det bygges boliger, barnehage, hotell- og konferansesenter og næringslokaler.

- Vi gleder oss til å komme i gang med prosjekteringen av Gulskogen Park. Dette er en kompleks og utfordrende oppgave. Uloba ligger helt i front i å tenke byutvikling og samfunnet rundt som en sentral del av sitt byggeprosjekt. Dette er trend vi ser fra flere av våre andre prosjekter og som er veldig spennende, sier Hagehaugen.

Uloba kjøpte tomten på Arbojordet på Gulskogen, vest for Drammen, for 43 millioner kroner i 2010. Tomten ligger i direkte tilknytning til Gulskogen stasjon, og vil være et kollektivknutepunkt i regionen.
 

Foto: Line Solgaard Arkitekter