Disse teamene skal være med å forme nytt regjeringskvartal

19.12.2014

Statsbygg har plukket ut 6 av 24 konsulentteam til å utarbeide velbegrunnede og godt visualiserte forslag til byplanprinsipper og overordnet byplangrep for det nye regjeringskvartalet.

Konsulentteamene skal lage forslag som skal gjennom grundig evaluering. I etterkant skal det lages et endelig forslag til byformgrep som grunnlag for en statlig reguleringsplan. Det hentes da de beste elementene fra alle konsulentteamenes innspill.

Disse teamene skal være med å forme nytt regjeringskvartal:

LPO/ Arkitekt Kristine Jensens tegnestue/ Norconsult (Oslo og Aarhus):
• Sweco

Snøhetta Oslo AS:
• Arup
• Joanna Hench
• SINTEF

White Arkitekter (Gøteborg og Oslo):
• Alliance arkitekter
• Sweco

BIG (København):
• Hjellnes Consult
• Gullik Gulliksen
• Atelier Ten

Asplan Viak (Oslo):
• Jarmund/Vigsnæs
• Project for Public space
• Christian Joys
• Claes Patrik Söderquist

MVRDV (Rotterdam):
• SAAHA AS
• Arup
• Lala Tøyen
• Migrant As
• iark AS
• Hovind AS

Les mer om saken:
Byggeindustrien: Disse seks skal være med å forme nytt regjeringskvartal
Statsbyggs pressemelding: Disse seks skal være med å forme nytt regjeringskvartal
Aftenposten Osloby: Disse skal tegne det nye regjeringskvartalet