COWI kjøper Apsilon

25.03.2014

I store deler av Europa skal signalanleggene for jernbane skiftes ut for å effektivisere og harmonisere togdriften. Gjennom oppkjøp av det danske selskapet Apsilon øker COWI sin kompetanse på modernisering av jernbane, spesielt innen ERTMS – et system som får signaler over hele Europa til å snakke sammen.

Etter et eksepsjonelt godt 2013 styrker COWI virksomheten ytterligere med oppkjøp av jernbanekonsulenten Apsilon.

- Oppkjøpet er et viktig ledd i vår strategi for vekst innen jernbanerådgiving, et forretningsområde som har vokst kraftig de siste årene, sier Jens Christoffersen, direktør i COWI Danmark.

- COWI forventer økt etterspørsel på området i Skandinavia og Europa, og nå står vi enda bedre rustet, spesielt med tanke på Apsilons kompetanse innenfor det felles europeiske jernbanekontroll- og kommunikasjonssystemet ERTMS som har avgjørende betydning for fremtidens togdrift i Europa, fortsetter Christoffersen.

COWI Danmarks divisjonsdirektør for bane, veg og flyplasser, Michael Bindseil, tilføyer:

- Signalanlegg er krumtappen i den daglige jernbanedriften og må byttes ut for å opprettholde en effektiv togdrift i de kommende årene. Tilpasningen vil skje i det meste av Europa og Apsilon er et selskap med spisskompetanse på området. Det er ingen tvil om at vi sammen med våre nye kolleger fra Apsilon vil skape sterk synergier og styrke vår virksomhet innen bane, både i det skandinaviske og europeiske markedet.

Andreas Petersen, administrerende direktør og majoritetseier i Apsilon A / S, sier:

- Apsilon har fokusert på å bygge kjernekompetanse innen ERTMS og opplever økende etterspørsel etter denne kunnskapen både i Danmark og utlandet - senest i Norge. Dette har skapt et behov for å finne en partner som har kompetanse, volum og en internasjonal plattform. I mine øyne er COWI den perfekte partner og ser frem til synergiene som vil vokse frem.

Alle medarbeidere overføres til COWIs kontorer i Lyngby og Vejle. COWI overtar samtlige aksjer i Apsilon. Sammenslåingen skjer den første april 2014. Apsilons prosjekter videreføres med det samme nøkkelpersonellet.

FAKTA:

Om ERMTS

ERTMS (European Rail Traffic Management System) er et felles europeisk jernbanekontroll- og kommunikasjonssystem, som tilpasser landenes signalsystem til en felles standard. ERTMS er den første standard som tillater at tog, uansett leverandør, kan kjøres i hvilket som helst ERTMS-område i verden med kun en styre-/kontrollenhet ombord. Danmark og Norge er blant de aller første landene som ikke bare innfører ERTMS på delstrekninger, men i hele landet. I Danmark er systemet forventet fullt implementert innen 2021 og i Norge i 2030. Fler og fler land utenfor Europa har også som mål å konvertere sine signalanlegg til ERTMS.

Om Apsilon

Etablert: 2000, omsetning 18 millioner DKK (2013).

Antall ansatte: 14, plassert på kontorer i Vejle og København.

Daglig leder: Andreas Petersen

Selskapsform: A/S, tidligere eid av ansatte med administrerende direktør og grunnlegger , Andreas Petersen som hovedaksjonær.

Fagområde: Rådgiving innen jernbaneteknikk.

Spisskompetanse: Signalteknikk, inkludert ERTMS, vurdering, fjernkontroll, validering og prosjektledelse.

Markeder: Danmark og Norge.

Største igangsatte prosjekter: Designspesifikasjon for sikkerhet og fjernadministrasjon av ERTMS i Øst-Danmark, trafikal og fjernstyringsteknisk kravspesifikasjon for TMS og ERTMS i Norge, vurdering av dobbeltsporutvidelsen Roskilde-Holbæk, drift og forvaltning av BDKs (Banedanmark) tekniske utviklingsmiljø.

COWIs største pågående prosjekter innen bane og jernbane i Norge:

Bane
› Forprosjekt fornyelse Østensjøbanen
› Ny Ensjø stasjon
› Mulighetsstudie Glommabanen

Jernbane
› Fornyelse hovedbane Etterstad – Lillestrøm
› Jernbaneverkets ERTMS-prosjekt

Baneenheten i COWI Norge har i dag ca. 40 medarbeidere.