Asplan Viak styrker seg innen arkitektur

27.03.2014

Fra mars 2014 er Jette Cathrin Hopp (bildet) ny nasjonal leder for Arkitektavdelingen i Asplan Viak. Fra høsten 2013 har Netten Østberg vært divisjonsleder for Arkitektur og Landskap. Trine Sylten fortsetter i ledergruppen med ansvar for fag- og forretningsutvikling.

Netten Østberg startet sitt yrkesaktive liv i Asplan Viak i 1992 og har senere vært daglig leder og partner i DARK Arkitekter, ledet institutt for Urbanisme og Landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og vært avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Netten Østberg er utdannet sivilarkitekt fra NTH 1992. I tillegg til lederpraksis gjennom mange år har hun faglig kompetanse som spenner fra overordnet byplanlegging til prosjektering med særlig vekt på analyser, prosjektledelse og endringsprosesser.

Jette Cathrin Hopp har frem til mars jobbet som seniorarkitekt og prosjektleder i Snøhetta siden 2005, fra 1999-2005 hos Lund & Slaatto Arkitekter. Hun er utdannet sivilarkitekt med mastergrader i arkitektur fra Muthesius Academy of Fine Arts and Design 1995 og Staatliche Hochschule für Bildende Künste (Städelschule) Frankfurt 1998. Hun har omfattende prosjektledererfaring fra komplekse nasjonale og internasjonale prosjekter. Høy arkitektonisk kvalitet, innovasjon og bærekraft har vært viktige pådrivere i prosjektutviklingen. Hopp har ledet store internasjonale stedsutviklingsprosjekter og innovative miljøprosjekter i Norge, blant andre i rollen som prosjektleder for «Powerhouse Brattørkaia» og konseptfase «Powerhouse Kjørbo».