3D-modell over Knarvik fra Asplan Viak

03.07.2014

Hva skjer med sola på balkongen min, om nabobygget blir syv etasjer høyt? Hvordan kan jeg utvikle næringseiendommen min? I arbeid med områdeplanen for Knarvik sentrum har Asplan Viak utviklet en 3D-modell som gjør at Lindås kommune kan invitere innbyggerne og andre inn i den nye byen.

3D-modellen er tilgjengelig på nett, og løfter høringsinstituttet til et helt nytt nivå. Håpet er at modellen skal fange interessen til alle som er opptatt av utviklingen for Knarvik sentrum – og lokke flest mulig av disse til å komme med innspill i høringsrunden.

Gjennom 3D-modellen gir Asplan Viak liv til områdeplanen! Verktøyet gir innbyggerne og andre en unik mulighet til å kikke inn i framtida – og se hvordan byen faktisk utvikler seg når planen blir realisert. Modellen åpner døren til ditt eget hus eller din egen næringseiendom. Her kan du sette deg på din egen terrasse, og se hva som skjer med ettermiddagssola om nabobygget blir syv meter høyt. Du kan også løfte blikket, og se hva som skjer med hele byen.

Asplan Viak har utviklet modellen gjennom vår satsing på forskning og utvikling – og bidrar til en samfunnsutvikling som har stor verdi – ikke bare for Lindås kommune og områdeplanen til Knarvik sentrum, men for det norske samfunn.

Prosjektet er nyskapende og framtidsrettet – og styrker demokratiet ved å engasjere og invitere helt nye grupper til å si sin mening og dermed delta i samfunnsutviklingen.
Lindås kommune er stolt over å være pilot i prosjektet til Asplan Viak, og gleder seg til å se hvordan dette kan engasjere innbyggerne i kommunen.

Prosjektinformasjon:
Prosjektleder Asplan Viak: Siv. Ark Fredrik Barth, nasjonal fagansvarlig Byutvikling
Fagleder: Landskapsarkitekt Knut Hellås, fagansvarlig landskap og byrom

Våren 2013 vant Asplan Viak oppdraget med kvalitetsprogram for planarbeidene i Knarvik, regionsenteret i Nordhordland, 30 minutter nord for Bergen. Vår oppgave var å jobbe for at Fylkesmann skulle fjerne innsigelse han la ned på planen da den var ute til første gangs behandling. Svaret ble å jobbe med grønn urbanisme, og skape en fotgjengerbasert og levende by. Arbeidet ble svært godt mottatt både av grunneiere, utviklere og oppdragsgiver og gjennom prosessen har prosjektet vokset til å også inkludere selve områdeplanen, illustrasjonsplan, 3D visualiseringer og mulighetsstudier, klimavurderinger, vei og trafikk. Vårt arbeid med Knarvik har dermed blitt til en komplett og tverrfaglig grønn byvisjon for hele den kommende byen i Nordhordland.

Prosjektets nøkkeltall:
• 2000 ferdigregulerte boliger. 130.000 m2 ferdigregulert handelsareal. Et stort kulturbygg.
• Et av de første norske sentrumsprosjektene med utstrakt bruk av Grønn overflatefaktor GOF (overvann, fordrøyning, «grønnhet»)
• Et av de første med bruk av grønne punkt i bestemmelsene for biologisk mangfold og vestlandsk særpreg
• Et godt trafikk og veisystem, koplet mot en serie godt planlagte parkeringsanlegg
• Godt arbeid med fotgjengerflyt, styrking av handelsakser og bevegelse i by
• Et flott og solid grønt uttrykk
• Gode varierte boområder, for familier av alle typer, flott arkitektur
• Et forprosjekt på et helsebygg, et offentlig bygg som katalysator for ønsket byutvikling (inklusive parkmessige uteområder)
• Et forprosjekt «allmenning» - der utstrakt bruk av overvannshåndtering som designelement er gjennomført
• Et fremtidsrettet energisystem for gratis oppvarming av bygg og uteanlegg (isfrie fortau)
• En flott plan, flotte bestemmelser og flott beskrivelse
• Et flott tegnet infrastrukturnett under bakken. Bossug ( avfallssug) , vann, kloakk, ledningsnett, overvannssystemer med mer
• Et elveåpningsprosjekt