Ny veileder for de prosjekterende om personvernforordningen

31.01.2018

Rådgivende Ingeniørers Forening og Arkitektbedriftene i Norge har sammen utarbeidet en veileder som skal hjelpe de prosjekterende å komme à jour med det nye personopplysningsregelverket.

Den 25. mai 2018 trer EUs nye personvernforordning i kraft, og dette betyr at alle medlemsland av EU og EØS må innføre forordningen direkte inn som egen lov. Som en følge av dette plikter alle norske bedrifter å sette seg inn i regelverket, og sørge for at deres prosedyrer for behandling og lagring av personopplysninger er i tråd med bestemmelsene. Datatilsynet er dessuten blitt gitt en sanksjonsmulighet overfor dem som ikke overholder regelverket. Det innebærer at Datatilsynet kan gi bøter på opptil 4 prosent av total omsetning.

Veilederen er tilgjengelig for gratis nedlasting for RIFs medlemmer på medlemsnettet.