Fullt hus på RIFs Årsmøte

25.04.2018

På årsmøtet for Rådgivende Ingeniørers Forening ble Øyvind Mork gjenvalgt som styreleder. Nye styremedlemmer ble Ingjerd Aaraas, som er adm. direktør i Brekke & Strand samt adm. direktør i Erichsen & Horgen, Arne Jorde og kommunikasjonsdirektør i COWI May Kristin Haugen.

 

- Øyvind og Hovedstyret har bidratt sterkt til å meisle ut en strategisk retning som er til fordel for bransjen. Vi setter derfor pris på at Øyvind ble gjenvalgt som styreleder og ser også frem til å få tre andre flinke nye styremedlemmer, sier adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen i RIF.

Liv Kari og Øyvind.jpg

Foto: Liv Grete Skudal Hansteen gratulerer Øyvind Mork med gjenvalg som styreleder i RIF (foto: RIF)

Rådgivende Ingeniørers Forening avholdt sitt årsmøte på onsdag. Fokus var på innovative anskaffelser, nye samarbeidsformer og gjennomføringsmodeller, med blant annet OBOS-toppsjefen Daniel K. Siraj og NTNU-professor Ole Jonny Klakegg. I tillegg ble det gjennomført en debatt mellom topplederne i bransjen om de viktigste utviklingstrekk i bransjen. I topplederdebatten deltok Christian Nørgaard Madsen (Multiconsult), Grete Aspelund (Sweco), Øyvind Mork (Asplan Viak), Rune Hardersen (ÅF), Arne Jorde (Erichsen & Horgen), Olav Weider (Dr. Techn. Olav Olsen), Knut Jonny Johansen (WSP Norge) og Clas Svanteson (RIF Forsikringsservice).

IMG_8206.JPG

På Årsmøtet ble Roar Smelhus (tidl. Hjellnes Consult) særskilt takket for sin mangeårige innsats i RIF. Han har både vært nestleder i Hovedstyret, leder i ekspertgruppen Tekniske Installasjoner og vært viktig i oppstarten av RIFs nye ekspertgruppe Fag & Innovasjon.