Fullt frokostseminar om BIM og digitalisering

25.01.2018

Torsdag 25. januar avholdt Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Nye Veier, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) et felles frokostmøte om digitalisering og dele praktiske erfaringer. 

Basert på ønske om å dele erfaring og beste praksis arrangerte Nye Veier, RIF og EBA et frokostmøte med tema «Digitalisering» i NHO-bygget i Oslo.

Møtet var helt fullbooket – men du kan se arrangementet her på bygg.no.

4.jpg

På frokostmøtet ble erfaringene fra E6 Kolomoen - Arnkvern og Arnkvern – Moelv presentert. Per Qvalben i Nye Veier, Torbjørn Tveiten fra Via Nova, Trond Eric Slettum fra BetonmastHæhre, Neal Nordahl fra Veidekke og Terje Glad fra Sweco delte sine erfaringer fra disse prosjektene.

- Det er behov for en arena for kommunikasjon på tvers av rådgivere, entreprenører og byggherrer slik at vi sammen kan løfte næringen videre. Vi har derfor en målsetning om at våre frokostmøter blir en ny, viktig og regelmessig møteplass for bransjen hvor aktuelle saker tas opp jevnlig, sier Ingrid Hovland, adm. direktør i Nye Veier AS.

 Vi mener det er positivt at byggherre stiller krav om samhandling, gjerne også samlokalisering for prosjekteringsgruppe og utførende, og legge til rette for deling, læring og utvikling mellom rådgivere og utførende. Byggherre må stille krav om fri flyt av alle filer og modeller, slik at alt er tilgjengelig for alle, og at modell skal gjelde før tegning. Krav om bruk av VDC vil også sikre en god metode for gjennomføring av prosjektet. Sist, men ikke minst – det er kanskje en selvfølge når vi har satt digitalisering på agendaen for dette møtet, men det må også stilles krav til at alle aktører i prosjektet har tilstrekkelig BIM/digital kompetanse, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA.

3.jpg

- Anleggsnæringen har kommet langt i å ta i bruk digitale verktøy. Bruk av BIM har bragt norske rådgivende ingeniørfirmaer i en ledende posisjon i bruk av digitale modeller for prosjektsamarbeid, men for å få ut potensialet som ligger i digitalisering, er det derimot viktig at vi ikke kun digitaliserer hver for oss. De store samfunnsgevinstene kommer når vi digitaliserer sammen. Det er derfor viktig at både byggherrene, rådgiverne og entreprenørene er pådrivere for digitalisering i bygg - og anleggsnæringen, sier adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen i RIF.