Uklart konkurransegrunnlag og bruk av avvikende kontraktsvilkår på forprosjektet for nytt sykehus i Drammen

14.09.2017

RIF og Arkitektbedriftene i Norge (AiN) sendte i september et brev til Sykehusbygg i forbindelse med utlysningen av forprosjektet til nytt sykeshus i Drammen. 

RIF og AiN mener at det i konkurransene er det lagt opp til en kontrakts- og gjennomføringsmodell som fremstår som uklar ift sentrale forhold av betydning for tilbydernes vurdering av risiko og kalkulering. Det bes om at Sykehusbygg avklarer dette.

Sykehusbygg har videre benyttet kontraktsvilkår som avviker fra omforente bransjekontrakter for rådgivertjenester utarbeidet av Standard Norge. Det bes om at Sykehusbygg endrer kontraktsvilkårene i de aktuelle konkurransene slik at bransjestandarden NS 8401 benyttes uten de omtalte særvilkårene som er beskrevet i utlysningsteksten.

Les hele brevet fra RIF og AiN her.