RIF utarbeider GDPR-veileder

27.11.2017

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018.  Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomhetene nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

RIF og Arkitektbedriftene i Norge har under utarbeidelse en felles veileder om de nye reglene. Veilederen vil behandle praktiske spørsmål som er aktuelle for våre medlemsbedrifter, og inneholde utvalgte maler.

Veilederen er planlagt ferdigstilt ved årsskiftet.