RIF på internasjonal Best Value konferanse

06.02.2017

På bildet er arrangørene Isaac Kashiwagi (t.v.) og Dean Kashiwagi (t.h.) sammen med (fra venstre): Viel Sørensen (Difi), Ari Soilammi (RIF) og Odd Tillerli (Prosjektutvikling Midt-Norge AS)

En liten men eksklusiv gruppe fra Norge deltok nylig på Best Value Conference 2017 i Phoenix, Arizona.

Performance Based Studies Research Group som er grunnlagt av Dr. Dean Kashiwagi ved Arizona University, har i over 20 år testet og forbedret sin Best Value forretningsmodell. Modellen har blitt brukt til å forbedre ytelsen til styring av prosjekter samt deltagerne i hele organisasjoner.

Under konferansen gikk man gjennom hvordan man bruker denne lederbasert modellen for å redusere risiko, stress, kostnads- og styringskrav som er en litt annerledes måte å gjennomføre prosjekter på en den tradisjonelle måte vi er kjent med i Norge. Blant annet ble teknikker som benyttes til evaluering og utvelgelse av leverandører gjennomgått og «frisket opp» gjennom 3 parallelle sesjoner.

Det ble gitt en opplæring og unik topp-sertifisering som ikke finnes noe annet sted i verden.

Konferansen bestod av tre hele dager med intens trening som inkluderte strukturering av prosjekter med bruk av metoden Best Value Procurement. Det ble gjennomgått eksempler på «Best Practice» og nye erfaringer som man har fått bla. fra USA og ikke minst Nederland hvor metoden er på fremgang. Konferansen ble avsluttet med skriftlige prøver for B+, A og A+ sertifiseringer.

Under Best Value Conference deltok 100 deltagere fordelt på nasjonene USA (27 stk), Nederland (68 stk), Norge (3 stk), India (1 stk), Canada (1 stk).

 

Man finner ytterligere info om Best Value Procurement under:

Difis hjemmesider med linken: https://www.anskaffelser.no/bygg-anlegg-og-eiendom-bae/temaer-bae/best-value-procurement-bvp.