RIF bekymret for markedssituasjonen for signalprosjektering

31.07.2017

RIF har i et brev til Bane NOR i juni uttrykt sin bekymring for markedssituasjonen for signalprosjektering.

Jernbaneverket/Bane NOR har gjennom de senere årene kommunisert et ønske om at rådgiverbransjen styrker sin kompetanse innen signalprosjektering for å sikre at den totale kompetansen innen faget er tilstrekkelig for å kunne gjennomføre planlagte prosjekter. Man har imidlertid sett en utvikling hvor det i dag kommer ut tilnærmet ingen forespørsler innen små/mellomstore oppdrag fra Bane NOR. Markedet oppleves som nærmest ikke-eksisterende. Slik leverandørene ser det, er det stor fare for at kritisk signalkompetanse forsvinner fra markedet på grunn av mangel på relevante oppdrag.

Dette skjer innen et kompetanseområde som er helt sentralt for å kunne gjennomføre og levere iht. ny Nasjonal Transportplan (NTP) og som uten nok kapasitet og rett kompetanse vil kunne forsinke fremtidige prosjekter betydelig og øke kostnadene. Bane NOR opplyser på Leverandørkonferanse våren 2017 om at det fra 2019 vil komme mange og store tilbudsforespørsler, og at de trenger et leverandørmarked. 

EBA/RIF etterlyser planer for hvordan leverandørmarkedet skal brukes. Leverandørmarkedet har i dag kompetanse og kapasitet, men den står i fare for å forsvinne. 

EBA og RIF anmoder i brevet om at det må igangsettes både kortsiktige og langsiktige tiltak for at oppdrag settes ut i markedet og det må etableres planer for hvordan det kan opprettholdes et levedyktig leverandørmarked innen signalprosjektering.