RIF arrangererer frokostseminar om HMS

06.11.2017

Onsdag 15. november blir det frokostseminar med HMS på menyen. Det er EBA, Rådgivende Ingeniørers Forening og Nye Veier som arrangerer, og tema er: Veien til null dødsulykker - sammen eller hver for oss?

Å bygge sikkerhetskultur betyr tydelige krav i konkurranser, kontrakter og i oppfølging. Hva forventer vi av hverandres ledere og hvordan jobber vi med å bygge sikkerhet i alle ledd? Det blir innlegg fra byggherresiden, fra rådgiversiden og fra entreprenørsiden. 

- HMS er et tema som vi skylder alle ansatte i næringen å sette på agendaen så ofte vi kan, og vi ser at det er helt avgjørende at byggherrer, rådgivere og entreprenører kommer sammen for å diskutere og finne gode løsninger, sier Liv Kari Skudal Hanstenn, - adm. direktør i RIF.

Frokostseminaret avsluttes med paneldiskusjon og spørsmål fra salen. For påmelding og program, se lenkene til høyre.