Ny veileder for kontroll av geoteknisk prosjektering

04.09.2017

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har utarbeidet en veileder for kontroll av geoteknisk prosjektering med fokus på uavhengig kontroll av prosjektering geoteknikk (RIG prosjektering) i henhold til Plan og bygningsloven (PBL) og Saksbehandlerforskriften (SAK10). Plan og bygningsloven gir krav om at i enhver byggesak skal det gjennomføres uavhengig kontroll av geoteknisk prosjektering når tiltaket er i tiltaksklasse 2 eller 3. SAK10 og tilhørende veiledere angir begrensning av kontrollomfanget for prosjektering geoteknikk.

For kontrollområdet geoteknikk inngår både fagområdene geoteknikk og bergteknikk. Denne veilederen omfatter i hovedsak fagområdet geoteknikk, men kan brukes så langt det passer for også for bergteknisk prosjektering.

Veilederen omhandler ikke uavhengig kontroll av geoteknikk relatert til utførelse på byggeplass. RIF har til hensikt å skrive en egen veileder for uavhengig kontroll for utførelse på et senere tidspunkt.

Bakgrunnen for veilederen er at det er flere kontrollregimer innen geoteknisk prosjektering samt at det spesielt er registrert varierende praksis av omfanget og kvalitet på den uavhengige kontrollen. Prosjektleder for veilederen har vært Håvard Narjord fra Multiconsult. 

Veileder finner du ved å trykke her.