Faglig toppmøte på RIFs årsmøte

07.02.2017

Rådgivende Ingeniørers Forening inviterer til faglig toppmøte på Årsmøtet den 27. april kl. 12.00 med blant annet med Oslos Byråd Geir Lippestad og Helga Nes, utbyggingsdirektør for Bane NOR.

Årsmøtet i år blir todelt, med de formelle sakene til RIF og RIF Service først på dagsordenen.

RIF arrangerer deretter et faglig toppmøte hvor det blant annet blir foredrag av Oslo byråd
Geir Lippestad som vil fortelle om hvordan kommunen bruker innkjøpskraften for å fremme
innovasjon og grønne løsninger. Nye Veiers Bjørn Børseth vil fortelle om deres erfaringer med
Best Value etter E18 Rugtvedt-Dørdal prosessen. Andre foredragsholdere er konserndirektør
i Bane NOR, Helga Nes, Konserndirektør anlegg i AF Gruppen, Arvid Moe og Prosjektdirektør
for Digibygg, Jan Myhre.

Årsmøtet og det faglige programmet skjer i NHOs møterom Sinnataggen i Middelthuns gate.

PROGRAM - RIFS ÅRSMØTE OG FAGLIG TOPPMØTE

12.00-13.10: ÅRSMØTE RIF
13.15-13.45: ÅRSMØTE RIF SERVICE
13.45-14.00: PAUSE
14.00-14.25: Geir Lippestad – Byrådsleder, Oslo Kommune - Oslo Kommunes bruk av innkjøpskraften
for å fremme innovasjon og grønne løsninger
14.30-14.50: Bjørn Børseth – Direktør kontrakter og anskaffelser, Nye Veier - Nye Veiers
erfaringer med Best Value som metode så langt
14.50-15.00: KAFFEPAUSE
15.00-15.20: Jan Myhre – Prosjektdirektør Digibygg, Statsbygg - Digibygg - hva nå?
Hvordan kan bransjen delta?
15.25-15.45: Helga Nes – Konserndirektør utbygging, Bane NOR
15.50-16.10: Arild Moe – Konserndirektør anlegg, AF Gruppen - Hva vektlegges i entreprenørenes
valg av samarbeidspartnere?
16.15-18.00: ÅRSMØTEMIDDAG på Tatakii Asian (tidl. Nodee) i Middelthuns gate 26

For påmelding, send en e-post til anne.holstad@rif.no. Vennligst gi beskjed dersom du ønsker å delta på årsmøtemiddagen umiddlbart etter det faglige toppmøtet. 

For full invitasjon til RIFs årsmøte, vennligst trykk her