Ber Stortinget sikre midler til flomsikring

31.10.2017

Foto: NRK

Sju organisasjoner, blant dem Rådgivende Ingneriørers Forening (RIF), går sammen om å be Stortinget sørge for å opprettholde bevilgningene til flom- og skredsikring.

I forslaget til statsbudsjett reduserer regjeringen bevilgningen til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) til å forebygge flom og jordskred.

I et felles brev til Stortingets energi- og miljøkomite og finanskomite peker organisasjonene på at naturskader påfører nasjonen utgifter i milliardklassen. Tall fra Finans Norge viser at det i gjennomsnitt de siste tre åra har blitt utbetalt 2,1 milliarder kroner årlig som følge av naturskader, overvann og tilbakeslag.

Disse står bak

De sju organisasjonene som står bak henvendelsen er: Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Finans Norge, Rådgivende Ingeniørers forening (RIF), KS, Norsk Kommunalteknisk forening (NKS), Naturviterne og Norges Bondelag.

Bekymret

Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i RIF er bekymret over forslaget om å redusere bevilgningene til flom- og skredsikring. - Aldri tidligere har vi opplevd voldsommere nedbør enn det vi har sett på Sørlandet nå i høst. Da er det overraskende at Regjeringen velger å redusere bevilgningene. Det er bekymringsfullt og dårlig samfunnsøkonomi. Det strider også mot NVEs beregninger. som konstaterer at det er behov for 200 millioner ekstra til flom- og skredsikring hvert år framover.

Skudal Hansteen håper Stortinget får med seg dette brevet og sørger for en økning i bevilgningene til flom- og skredsikring. 

For å lese hele brevet, trykk her.