RIFs Årsmøte

14.04.2016

RIFs årsmøte avholdes i lokalene til NHO i år den 19. mai. Det kommer flere spennende eksterne foredragsholdere. Blant annet vil SINTEF presentere rapporten "Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidsliv" - En veldig spennende rapport om konsekvenser av disruptiv teknologi og hvilke dramatiske konsekvenser det kan ha også for vår bransje. 

I tillegg vil virksomhetsberetning og årsregnskap for RIF og RIF Service legges frem for godkjennelse. Flere endringer i RIFs hovedstyre skal også vedtas av årsmøtet. Hold av datoen. Mer informasjon kommer. 

Mer informasjon kommer!