Nye kursfordeler for RIF-medlemmer

04.02.2016

RIF har i dag inngått to avtaler som gir våre medlemmer tilgang til flere og rabatterte kurs. Avtalene er inngått med Norsk Betongforening og Faggruppen for Bygg og Anlegg (FBA) i Tekna/NITO. 

  NITO_logo.jpg (aktuelt).jpg     tekna-alt-logo-460x260.jpgnb_norsk_betongforening_log.jpg

Samarbeidet mellom RIF og FBA (Tekna/NITO) innebærer at FBA påtar seg hovedansvaret for markedsføring, administrasjon og den praktiske kursgjennomføringen av kurs som er utviklet av RIFs medlemmer. Dette er en god avtale for begge parter i forhold til fordeling av kursinntekter og honorering av foredragsholdere som vil komme våre medlemmer til gode. For disse kursene vil det også bli tre nivåer for deltakeravgift, hvorav ansatte hos RIF-medlemmer får den laveste deltakeravgiften. 

Avtalen med Norsk Betongforening gjelder kurs, seminarer og konferanser hvor et samarbeid er hensiktsmessig. For deltakere fra RIFs medlemsselskaper gis det rabatt på disse arrangementene. 

Følg med på RIF.no for oppdatering om nye kurs utover våren!

 

For mer informasjon om disse avtalene eller innmelding av behov for kurs, ta kontakt med RIFs ekspertgrupper eller utviklingssjef Ari Soilammi.