NAL-kurs til NAL-pris for RIF-medlemmer

03.02.2016

NAL-kurs: Unngå byggskader gjennom bevisst materialbruk og detaljering

Målsettingen med kurset er å formidle kunnskap om utforming av byggdetaljer og detaljenes betydning for et vellykket byggeprosjekt.  Vi vil se på mange aspekter rundt dette, helt fra tidlig skissefase, gjennom prosjektering og bygging samt byggets levetid. Kunnskapen vil bli formidlet fra ulike ståsted, fra arkitekter, ingeniører og entreprenører.

Kurset er utviklet i samarbeid med den erfarne bygningsfysikeren Pål Kjetil Eian, Norconsult.

Målgruppe: Arkitekter, ingeniører og andre interesserte.

For mer informasjon, klikk her