International Noise Awareness Day

27.04.2016

I dag onsdag 27. april er den internasjonale dagen (Noise Awareness Day) for markering av menneskers behov for gode lydmiljøer.

Dagen er grunnlagt så lenge tilbake som i 1996 av ‘the Center for Hearing and Communication (CHC)’ i New York, med formål å øke bevisstheten rundt støy og for å oppmuntre folk til å gjøre noe med plagsom støy der de arbeider, lever, og leker.  I Norge er det fortsatt mange som er støyplaget ved egen bolig, på skole eller på jobb og det er viktig å jobbe med forebyggende arbeid for at ikke plagegrad øker.

Akustikkrådgiverne er representert i nesten alle typer prosjekter der rådgivere er involvert. Dette omfatter blant annet prosjektering og utbedring av bygg, samferdselsanlegg, industri og offshore. Rådgiverne arbeider således med å ivareta menneskers komfort, helse og sikkerhet. RIFs ekspertgruppe akustikk vil med dette vise støtte til og markere denne dagen!