Årsmøte (RIF og RIF Service) og fagseminar

19.05.2016

RIF og RIF Service inviterer til Årsmøte torsdag 19. mai, samt fagseminar med avsluttende middag. Det blir faglige innlegg fra SINTEF, Difi og Sissel Leire, eier av Kruse-Smith og ny styreleder i Bygg21. 

Påmelding til anne.holstad@rif.no innen 11. mai. Vennligst oppgi om du skal delta på årsmøte for RIF, RIF Service og ved Årsmøtemiddagen.

Årsmøtet i år blir todelt, med de formelle sakene til RIF og RIF Service først på dagsordenen. RIF arrangerer deretter et kort fagseminar om disruptiv teknologi, prestasjonsinnkjøp (Best Value), Bygg21 og markedsvurdering fra entrenørsiden. 

Sted: NHO i Middelthunsgate 27, Oslo

Årsmøtene starter klokken 12.00 og fagseminaret klokken 14.00. 

 

Dagsorden

Kl 12.00-13.15   Årsmøte RIF

Kl 13.15-13.45   Årsmøte RIF Service

Kl 14.00-14.25  SINTEF presenterer rapporten "Effekter av teknologiske endringer

                          på norsk nærings- og arbeidsliv"

                          Foredragsholdere: Mats Stefan Carlin og Anders Fylling

 

Kl 14.30-15.05  Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) presenterer status for

                         Prestasjonsinnkjøp (Best Value) metodikken i Norge

                         Foredragsholder: Viel Sørensen, Seniorrådgiver

 

Kl 15.15-16.00  Status og videre planer for Bygg 21 samt markedsrefleksjoner fra

                         entreprenørsiden. 

                         Foredragsholder: Sissel Leire, Styreleder Bygg21 og eier samt styreleder

                         i Kruse-Smith AS

 

Kl 16.15-19.00   Årsmøtemiddag på Nodee Asian Cooking

 

Nodee.png