Marika Burvald slutter i RIF - Line Fredriksen inn som vikar

12.01.2015

Line Fredriksen vil vikariere som kommunikasjonssjef i RIF de kommende månedene.

Hun skal blant annet jobbe med RIFs rapport State of the Nation, som lanseres på Byggedagene 18. mars, og den europeiske EFCA-konferansen, som RIF arrangerer 28.-29. mai 2015.

Line Fredriksen har innehatt flere kommunikasjonslederstillinger, og kjenner næringen godt gjennom fem år som kommunikasjonsdirektør i Peab. Hun har også erfaring fra bl.a. Posten og Entra.

- Det blir interessant å lære mer om både RIF og medlemsbedriftene, sier Line Fredriksen, som begynte i RIF nå etter nyttår.

Marika Burvald slutter som kommunikasjonssjef i RIF etter tre år i stillingen. Hun går til stillingen som kommunikasjonssjef i Folketrygdfondet fra februar.

- Jeg har lært mye i RIF, og setter pris på å ha fått denne erfaringen fra en spennende bransje og næring. Samtidig ser jeg frem til å ta fatt i Folketrygdfondet, som har et viktig samfunnsoppdrag i å forvalte fellesskapets finansielle verdier, sier Marika Burvald.