Hva er effekten av uavhengig kontroll?

Hva er effekten av uavhengig kontroll?

28.04.2015

Direktoratet for byggkvalitet inviterer til frokostseminar: Hva slags effekter har kravene om uavhengig kontroll hittil og hvordan gjennomføres kontrollen?

Direktoratet for byggkvalitet inviterer til frokostseminar med presentasjon av ny rapport 28. april.

På oppdrag av Direktoratet for byggkvalitet har Analyse & Strategi gjennomført spørreundersøkelser og dybdeintervjuer av kontrollforetak og kommuner om effekten av uavhengig kontroll. Undersøkelsen viser at et flertall av foretakene mener uavhengig kontroll fungerer etter intensjonen og at uavhengig kontroll fører til bedre byggkvalitet. Undersøkelsen avdekker også at det er ulik praksis for gjennomføring av den uavhengige kontrollen.

På frokostseminaret får du vite mer om dette når Analyse & Strategi presenterer hovedfunnene i undersøkelsen. I tillegg vil blant andre Ari Soilammi fra RIF og Jens-Morten Søreide fra Byggmesterforbundet kommentere funnene i rapporten. 

Rapporten er gjennomført som et grunnlag for å vurdere om uavhengig kontroll har effekt og om kontrollen gjennomføres på et forsvarlig nivå. Rapporten skal gi grunnlag for evaluering og justering av regelverket og veiledning, og for videre brukerrettede undersøkelser. 

Tid: Tirsdag 28. april kl. 8.30-10.00. Frokost fra kl 8.00

Sted: Mariboes gate 13, Oslo

Påmelding innen fredag 24. april her.